BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Murawski Tomasz Piotr (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Społecznie odpowiedzialny biznes w aspekcie ochrony środowiska na rynku kapitałowym w ujęciu wybranych instytucji międzynarodowych
Corporate Social Responsibility in Aspect of Environmental Protection on Capital Market in Terms of Selected International Institutions
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 529-543, rys.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Ochrona środowiska, Rynek kapitałowy, Międzynarodowe instytucje finansowe
Corporate Social Responsibility (CSR), Environmental protection, Capital market, International financial institutions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Aktorzy współczesnego rynku kapitałowego wykazują coraz większe zainteresowanie społeczną odpowiedzialnością biznesu, co przekłada się również na wzrost znaczenia społecznego wymiaru ekonomii. Problem ochrony środowiska stanowi jedno z kluczowych zagadnień w koncepcji CSR. Ogólnoświatowy trend oraz zaangażowanie międzynarodowych instytucji świadczy o pozytywnym charakterze tej działalności. Artykuł jest próbą charakterystyki rozwoju koncepcji CSR na rynkach finansowych. Autor nakreśla rodzaje płaszczyzn, w których najbardziej widoczny jest wpływ założeń społecznej odpowiedzialności, a następnie przybliża tematykę związaną z ochroną środowiska jako jednym z filarów CSR. W tekście został dokonany przekrój przez działalność międzynarodowych instytucji finansowych oraz organizacji międzynarodowych w zakresie ekologii. (abstrakt oryginalny)

Concern about natural environment makes up in today's times result complex ecological consciousness. In every field of life perceptible is the growing trend, which shows up how important is this discipline. Financial markets do not stray from this relationship. The largest participates of the market would not function in full range, if would not the activity on protection of natural environment. The activity of international institutions is the best example, how people can unite operating activity with socially responsible activity. It was one should turn attention, that activity of these institutions on level of ecology has direct shift on growth of level of economic development. Today's conditioning extort on every participant of market the peaceable behaviors with principles of philosophy the CSR. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Carroll Archie B., Corporate Social Responsibility Evolution of a Definitional Construct, Business & Society, Vol. 38, No. 3, September 1999, s. 268.
 2. Dziawgo L., Eco-offers of banks and investment funds: Poland & international trends, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003, s. 53-55.
 3. Dziawgo L., Problem ochrony środowiska na rynku kapitałowym, [w:] "Ekonomia i Środowisko", nr 1(31) 2007, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2007, s. 112.
 4. Grayson D., Hodges A., Everybody's Business: Managing Risks And Opportunieties In Today's Global Society, [w:] Odpowiedzialny Biznes 2008, Harvard Business Review Polska, 2008, s. 25.
 5. Green Paper for Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, COM (2001) 366 final, Bruksela 2001.
 6. Kuraszko I., Panek-Owsiańska M., Rok B., Zadrożna K., CSR w firmie - zysk dzięki odpowiedzialności. Przewodnik FORBESA i Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2009, s. 5-6.
 7. Muawski T., Bankowość odpowiedzialna, czyli czy banki działają w myśl zasad Corporate Social Responsibility, [w:] Finanse 2009 - Teoria i praktyka. Bankowość, "Zeszyty Naukowe", nr 548, "Ekonomiczne problemy usług", nr 38, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, s. 336-342.
 8. Murawski T., Zielony bank, [w:] "Gazeta Bankowa", nr 51-52/2008, s. 38-39.
 9. Odpowiedzialny Biznes 2009, Harvard Business Review Polska, 2009, s. 13-17.
 10. Odpowiedzialny Biznes 2009, Harvard Business Review Polska, 2009, s. 18-20.
 11. Sustainable Energy Initiative: Action and results 2006-08, European Bank for Reconstruction and Development, London, May 2008.
 12. Sustainable Energy Initiative: Phase 2 (2009-11), European Bank for Reconstruction and Development, London, May 2009.
 13. Young S., Etyczny kapitalizm. Jak na powrót połączyć prywatny interes z dobrem publicznym, Metamorfoza, Wrocław 2005, s. 75.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu