BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zioło Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Efficiency Assessment of Capital Expenditures of the Municipalities Using the Dea Method (Data Envelopment Analysis)
Ocena efektywności wydatków inwestycyjnych gmin z wykorzystaniem metody dea
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 100, s. 253-261, tab. ,rys.
Tytuł własny numeru
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego wobec procesów rozwoju regionów: VIII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Inwestycje, Inwestycje gminne, Wydatki inwestycyjne
Investment, District investments, Investment expenditures
Uwagi
summ.
Abstrakt
W warunkach ograniczoności środków publicznych ich efektywne wydatkowanie jest wysoce pożądane. Badanie efektywności wydatków inwestycyjnych gmin z uwagi na swoją specyfikę napotyka wiele ograniczeń, wśród których istotny jest wybór narzędzia oceny efektywności. Jedną z często wykorzystywanych w tym zakresie metod jest nieparametryczna metoda DEA, pozwalająca na dokonanie pomiaru efektywności środków wydatkowanych na inwestycje przez badane jednostki na tle populacji objętej analizą. Celem artykułu jest przybliżenie założeń metody DEA oraz dokonanie pomiaru efektywności wydatków inwestycyjnych gmin województwa zachodniopomorskiego dla danych z okresu 2004-2009. Badaniem objęto zmienne w zakresie efektów i nakładów dotyczące takich obszarów aktywności gminy, jak: gospodarka wodościekowa, gospodarka komunalna (mieszkalnictwo), oświata i wychowanie (poziom szkół gimnazjalnych). (abstrakt autora)

The spending of public funds by entities located within the public sector is a process which is accompanied by risk and numerous dysfunctional phenomena. Public entities often complain of mismanagement or even a waste of public resources. An attempt to change this state of affairs is the reform of public sec-tor carried out by individual countries in the world with a common goal even though aimed at increasing the efficiency of the public entities. A key aspect in this area is to improve the efficiency of public spending, which is reflected in such orientation of the resulting implementation on the ground of the general government. From the criterion of efficiency approach, public spending is a special category of capital expenditure, since it contributes to creating value-added processes of growth and development. The dominant role in the allocation of capital expenditure the local government plays especially at municipal level, due to the nature and characteristics of communes. The implementation of municipal investment in practice faces many limitations of various origins. One of the factors which have a significant impact on it is the dynamics of investment spending and economic efficiency of municipal investments. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Pawłowska, S. Kozak, Przystąpienie Polski do strefy euro a efektywność, poziom konkurencji oraz wyniki polskiego sektora finansowego, "Materiały i Studia" 2008, Zeszyt nr 228, NBP, p. 19.
  2. M. Zychowicz, Ocena korzyści skali z zastosowaniem metody DEA, "Bank" 2001, nr 6, p. 46-51.
  3. M. Al-Shammari, A multicriteria data envelopment analysis model for measuring the productive efficiency of hospitals, "International Journal of Operations & Production Management" 1999, Vol. 19, No. 9, p. 882.
  4. Yi-Chung Hsu, Chien-Chiang Lee, The Performance of Public Spending in OECD Countries., p. 3-4 http://www4.nccu.edu.tw/ezkm11/ezcatfiles/cust/img/img/94_lee_article.pdf (11.07. 2012).
  5. J. Baran, Parametryczne i nieparametryczne metody badania efektywności skali spółdzielni mleczarskich, "Roczniki Nauk Rolniczych" 2009, Seria G, T. 96, p. 101.
  6. W. Radzikowski, Badania operacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem,Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń 1997, p. 110.
  7. A. Ćwiąkała-Małys, W. Nowak, Sposoby klasyfikacji modeli DEA, "Badania Operacyjne i Decyzje" 2009, nr 3, p. 10.
  8. B. Karbownik, G. Kula, Efektywność sektora publicznego na poziomie samorządu lokalne-go, "Materiały i Studia", Zeszyt nr 242, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009, p. 13
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu