BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borys Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rynek praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jako element konstrukcji mechanizmu wyboru zwycięzców
Market of Property Laws for Certificates of Origin of Electric Energy from Renewable Sources as the Component in the Construction of Winners Selection Mechanism
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 545-556, tab.
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii, Energia elektryczna, Technologie wytwarzania
Renewable energy sources, Electric power, Manufacturing technologies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest rynek praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Wskazane prawa majątkowe zostały "wbudowane" w konstrukcję administracyjnego instrumentu, tzw. mechanizmu wyboru zwycięzców. Mechanizm ten polega na kompensowaniu inwestorom wyższego zazwyczaj kosztu wprowadzenia technologii wytwarzania energii elektrycznej na bazie odnawialnych źródeł energii. Mechanizm ten wyposażony jest w dwa zasadnicze instrumenty: pomoc publiczną i przymus administracyjny do zakupu przez przedsiębiorstwa dostarczające energię końcowym odbiorcom energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Celem opracowania jest przybliżenie konstrukcji tego drugiego instrumentu oraz przeanalizowanie jego skuteczności w prowadzeniu bieżącej polityki klimatycznej. (abstrakt oryginalny)

In global, regional and national scale there occurs strong pressure for undertaking activities aimed at the promotion of electric energy production from renewable sources. These activities take advantage of the, so called, winners selection mechanism, which consists in offering investors compensation for the usually higher cost of implementing low emission and decarbonising, at the same time, technology. Such mechanism uses two instruments: public aid and administratively imposed obligation to purchase energy from renewable sources by enterprises which sell it to final recipients. The subject matter of the hereby study is the second of these instruments due to its interesting hybrid construction at the background of Polish legislative solutions. It owes its nature to green certificates, closely related to it, which generate property laws constituting a tradable commodity. The objective of this article is to analyze and evaluate the level of property laws application for certificates of origin (green certificates) of renewable energy sources in carrying out current energy and climate oriented policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Graczyk A., Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005, s. 118.
  2. Kaczmarski M., Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 45.
  3. Kuciński K. (red.), Energia w czasach kryzysu, Difin, Warszawa 2006, s. 152.
  4. Kuciński K. (red.), Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2009, s. 239.
  5. Szablewski A.T., Mechanizmy wspierania inwestycji w energetyce niskoemisyjnej, [w:] Rynek kapitałowy a koniunktura gospodarcza, pod red. A.T. Szablewskiego i I. Wojciechowskiej-Toruńskiej, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 318-319.
  6. Szpiganowicz P., Polski system zielonych certyfikatów na tle systemów funkcjonujących w innych krajach europejskich, www.ptce.pl.
  7. The role of electricity, Eurelectric, Brussels 2007, s. 35-42.
  8. The start of something big, "The Economist", July 1 th., 2009, s. 75.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu