BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gostomczyk Beata (Uniwersytet Szczeciński), Jaworski Jacek (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Koncepcja lean enterprise a cechy charakterystyczne małego przedsiębiorstwa
CONCEPT oF LEAN ENTERPRISE aND CHARAKTERISTICS oF SMALL COMPANY
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 61-69, rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Klient, Odchudzone zarządzanie
Small business, Customer, Lean management
Uwagi
summ.
Abstrakt
U progu XXI wieku "szczupłe przedsiębiorstwo"1 stanowi już głęboko zakorzenioną w praktyce i literaturze koncepcję organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Istotą tej koncepcji ukształtowanej w warunkach japońskiego przemysłu samochodowego jest koncentracja zarządzających przedsiębiorstwem na eliminacji wszelkiego typu marnotrawstwa. Podstawową metodą jest zaś pozbywanie się ze struktur przedsiębiorstwa procesów niedodających wartości produktowi przy jednoczesnym ograniczaniu zakresu pozostałych procesów jedynie do czynności niezbędnych w jego wytwarzaniu. Dzięki temu przedsiębiorstwo staje się bardziej elastyczne, szybciej dostosowuje swoją działalność i produkty do potrzeb klienta, koncentrując swoją działalność wokół wąskiej wiązki celów. Cechy te odpowiadają także specyfice małych przedsiębiorstw, a więc jednostkom z najbardziej licznego i jednego z najbardziej znaczących sektorów współczesnej gospodarki. Celem artykułu jest analiza cech charakterystycznych małego przedsiębiorstwa w świetle koncepcji Lean enterprise. Porównując zalety i wady małego i "szczupłego" przedsiębiorstwa podjęto próbę weryfikacji hipotezy mówiącej, że jedną z podstawowych przewag małych przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce jest ich model biznesowy, umożliwiający szybką i łatwą adaptację podstawowych zasad Lean. (fragment tekstu)

The paper presents the analysis of the characteristics of a small business in the light of the concept of Lean Enterprise. Its aim is to verify the hypothesis that one of the main advantages of small businesses in today's economy is their business model which allows them easy adaptation of fundamental Lean principles. The essence of Lean is to replace the traditional management over operational control and process. This concept does not accept a misconduct and negligence in the supply of process failure, human error, both in terms of production and operation, as well as in the management of disability. Its main aim is to satisfy client needs and it is focused on the elimination processes do not make up for the added value A similar orientation can be observed for small businesses. Simple structure small businesses contribute to efficient management, increase staff accountability for decisions. Specific features of the organizational and management make them more flexible court to manage than a large organization. Another advantage here is the family nature of small business, which is more conducive to identification with the company, motivates and focuses on teamwork. These and other conditions described in the paper led to the conclusions, that implementation the concept of Lean for small companies is much easier than for the other units. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M.H.S. Rao, A. Bargerstock, Exploring the Role of Standard Costing in Lean Manufacturing Enterprises: A Structuration Theory Approach, Management, "Accounting. Quartely", Fall 2011, vol. 13, nr 1, s. 48.
 2. L. Ducharme, P. Lucansky, Lean Enterprise...What is it and why it is Essential to Business Survival in the new Millennium?, "The Lean Perspective", nr 1, s. 1.
 3. J. Knuf, Benchmarking the Lean Enterprise: Organizational Learning at Work, "Journal of Management in Engineering", July/August 2000, s. 58.
 4. National Research Council, Principles of Lean Thinking, Tools and techniques for advanced manufacturing, July 2004, Devision D, s. 1.
 5. T. Bertels, Integrating Lean and Six Sigma. The Power of an Integrated Roadmap, iSix- Sigma LLC 2008; http://www.isixsigma.com/library/content/c030721la.asp.
 6. A. Jednoróg, K. Torczewski, Lean SIGMA - co łączy Lean Manufacturing i Strategię Six Sigma, Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji, PW, www.camt.pl.
 7. P. Pande., R.P Neuman.,R. R. Cavanagh., The Six Sigma Way. How GE, Motorola and Other Top Companies Honing Their Performance, Lavosier, Paris 2000.
 8. M. Lisiński, B. Ostrowski, Lean management w restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Antykwa, Kraków 2006, s. 45.
 9. Z. Martyniak, Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1999, s. 207.
 10. S. Shingo, Key Strategies for Plant Improvement, Productivity Press, USA 1987, s. 19.
 11. A. Brussa., A. Tarnawa, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2011, s. 9-19.
 12. B. Nogalski, J. Karpacz., A. Wójcik-Karpacz., Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od czego to zależy?, OPO, Bydgoszcz 2004, s. 83-127.
 13. H. Mintzberg, Structure in Fives. Designing Effective Organizations, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1983, s. 157-160.
 14. . Janiuk, Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Difin, Warszawa 2004, s. 193.
 15. S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2006, s. 270.
 16. F. Bławat, Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk 2003, s. 151-152.
 17. E.F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami, t. 2, PWE, Warszawa 1996, s. 81.
 18. J. Bednarz., E. Gostomski, Działalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, Wyd. UG, Gdańsk 2009, s. 29.
 19. M. Bednarczyk, Polskie firmy rodzinne w XXI w., w: Entrepreneurship and Small Business Development in the 21st Century. Przedsiębiorczość i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w XXI w., red. B. Piasecki, Wyd. UŁ, Łódź 2002, s. 62.
 20. M. Laszczak., Kierowanie małą firmą. Tajniki przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa 2004, s. 34.
 21. K. Safin., Zarządzanie małą firmą, Wyd. AE im. O. Langego, Wrocław 2002, s. 171.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu