BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkowska-Ziarko Anna
Tytuł
Statystyczna analiza rozkładów stóp zwrotu akcji spółek sektora informacyjnego notowanych na GPW w Warszawie w latach 2004-2005
Examination of the rate of return and fluctuations in data communication companies
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 570, s. 251-261, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne aspekty informacji. T. 2
Słowa kluczowe
Stopa zwrotu akcji, Ekonometria
Stock rate of returns, Econometrics
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem artykułu było porównanie spółek sektora teleinformatycznego ze spółkami reprezentującymi pozostałe sektory gospodarcze. Badania dotyczyły przede wszystkim rentowności i ryzyka inwestycji w akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przeanalizowano także zjawisko zmienności rozkładów stóp zwrotu w czasie. Posłużono się testem ADF oraz nieparametrycznym testem Kołmogorowa-Sminowa. W badanym okresie największy odsetek spółek o stacjonarnych rozkładach występował w megasektorze teleinformatycznym, co oznacza, że najważniejsze charakterystyki rozkładu dla spółek tego sektora nie zmieniały się w czasie. (abstrakt oryginalny)

The objective of this paper is to compare SiTech companies with companies from other branches of the economy. The study mainly concerned the profitability and risk of investment in shares quoted on the Warsaw Stock Exchange by analysing the fluctuations of the rate of return distribution. An ADF test and a non-parametric Kołmogorow-Sminow test was also applied. During the period under analysis, the highest percentage of companies with stationary distribution was found in the SiTech megasector, which means that the most important characteristics of the distribution for the companies from this sector did not undergo any fluctuations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Charemza W., Deadman D., Nowa ekonometria. PWE, Warszawa 1997.
  2. Dziuba D., Sektor informacyjny i jego transformacyjna rola w gospodarce. Informacja w społeczeństwie XXI wieku, UWM w Olsztynie, Wydział Zarządzania, Olsztyn 2003.
  3. Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria. Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa 2000, s. 182.
  4. Markowitz H., Portfolio selection. J. Finance 7, 1952, s. 77-91.
  5. Markowitz H., Portfolio selection: efficient diversification of investments. John Wiley and Sons, New York 1959.
  6. Markowski L., Rutkowska-Ziarko A., Zmienność rozkładów stóp zwrotu implikacje dla analizy portfelowej. Olsztyn Economic Journal, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn 2007.
  7. Rutkowska-Ziarko A., Markowski L., Porównanie portfeli Markowitza i portfeli o minimalnej semiwariancji w warunkach zmiennej koniunktury giełdowej. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Wrocław 2007, s. 360-370 s.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu