BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasik Gabriela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Bielawska Aurelia (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Czynniki wyboru strategii finansowej małego przedsiębiorstwa w sytuacjach ryzykownych
Factors Determining Financial Strategy Applied by a Small Company in the Risky Situations.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 366-375, tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Słowa kluczowe
Strategia finansowa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Ryzyko
Financial strategy, Small business, Risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ryzyko stanowi nieodłączny element aktywności gospodarczej każdego podmiotu gospodarczego, w tym również przedsiębiorstwa małego. Przedsiębiorstwo powinno podejmować działania i związane z tym ryzyko z pełną świadomością ich skutków, powinno wyznaczać akceptowalne granice ryzyka zgodnie z oczekiwaniami. Dotyczy to zarówno sytuacji wymagających ograniczenia negatywnych skutków, jak i świadomego podejmowania ryzyka, z akceptacją związanych z tym konsekwencji finansowych. Wybory związane z ryzykiem stanowią najbardziej złożone decyzje finansowe i inwestycyjne, wymagające wieloaspektowego ujęcia. Dla utrzymania pozycji na rynku i zapewnienia możliwości rozwoju przedsiębiorstwa powinny wykazywać odpowiednią elastyczność i zdolność adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia. Niepewność rynkowa, zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne implikują sytuacje wymuszające angażowanie się w procesy pozwalające na zarządzanie ryzykiem w ramach przyjętej strategii. Wiąże się to również z koniecznością podejmowania innowacji, tworzących nowe formy i warunki konkurencji, ale zwiększających równocześnie ryzyko działania. Małe przedsiębiorstwa wykazują z jednej strony wyższą elastyczność działania, z drugiej jednak mogą napotykać na większe bariery i ograniczenia, które w konsekwencji mogą eliminować te podmioty z życia gospodarczego. Ryzyko niegroźne dla dużego przedsiębiorstwa może stanowić zagrożenie dla małego podmiotu gospodarczego. (fragment tekstu)

Risk is regarded as an inherent element of any business activity, including small companies. In order to maintain its market position and increase its potential for development, a company should be characterized by a required level of flexibility and ability to adopt to changing business conditions. Small companies are characterized by higher level of flexibility comparing to larger ones, but simultaneously they may face many barriers and limitations that can even eliminate them from the business activity. The main aim of this paper is to present the most important factors determining the financial strategy applied in the risky situations adjusted to the specificity of small companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Kraśnicka, Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice, 2002, s. 134.
  2. Strategie finansowe przedsiębiorstw w sytuacjach ryzykownych, red. G. Łukasik. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004, s. 53-55.
  3. K. Brzozowska, Business Angels na rynku kapitałowym: Motywacje, inwestowanie, efekty. CeDeWu, Warszawa 2008; B. Mikołajczyk, M. Krawczyk, Komplementarność i substytucyjność aniołów biznesu i operatorów Venture Capital, "Bank i Kredyt" 2006, nr 3.
  4. J. Kukiełka, D. Poniewierka, Ubezpieczenia finansowe, gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenia transakcji kredytowych, Oficyna Wyd. Branta, Warszawa 2003, s. 40-42, 69-180. 9 Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, red. H. Zadora, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 155-163.
  5. A. Bera. Kształtowanie relacji ubezpieczycieli z sektorem mikro i małych przedsiębiorstw, w: Finanse publiczne i finanse przedsiębiorstw wobec światowego kryzysu gospodarczego, red. A. Walasik, J. Błach, Zeszyty Naukowe 72, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu