BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewczuk Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Pożyczka jako forma finansowania inwestycji mśp na przykładzie firmy Dom Lekarski SA
Loan as a Form of Financing Investments of Smes on the Example of Dom Lekarski SA
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 417-426, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie inwestycji, Kredyt
Small business, Investment financing, Credit
Uwagi
summ.
Abstrakt
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa diagnozują wiele barier rozwojowych. Najważniejszą z nich jest brak dostępu do kapitału zewnętrznego na sfinansowanie rozwoju firmy. Jednym z głównych źródeł finansowania inwestycji jest kredyt bankowy, jednak skomplikowane procedury uzyskania go oraz wymagania dotyczące zabezpieczeń w znaczny sposób utrudniają lub uniemożliwiają skorzystanie z takiego rozwiązania. W takim wypadku przedsiębiorstwo może skorzystać z pożyczki zaciągniętej od instytucji finansującej pozabankowej. W artykule omówiono zasady finansowania inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw dzięki udzielanym pożyczkom. Omówiono ofertę pożyczkową firmy Siemens Finance sp. z o.o. Przedstawiono również Dom Lekarski SA - mały podmiot działający w regionie zachodniopomorskim. Głównym źródłem finansowania zewnętrznego inwestycji realizowanych przez tę firmę są pożyczki zaciągane w Siemens Finance sp. z o.o. Pożyczki zawarte w ciągu ostatnich lat przez Dom Lekarski SA umożliwiły realizację wielu projektów inwestycyjnych, w tym dwóch zrealizowanych dzięki dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. (fragment tekstu)

Micro-, small- and medium-sized enterprises encounter a number of barriers to development. The most important of them is the lack of access to external capital for financing business development. One of main sources of financing investments is bank credit. However, complicated procedures for obtaining credit and strict requirements concerning securities hinder significantly the use of such a solution. In this case, an enterprise may use loan raised with a nonbank financial institution. The article discusses the principles of financing investments for small- and mediumsized enterprises with loan. It discusses the loan offer of Siemens Finance Sp. z o.o. It also presents Dom Lekarski SA - a small entity operating in the region of West Pomerania. The main source of external financing for the investments implemented by this company covers loans raised with Siemens Finance Sp. z o.o. Loans raised over recent years by Dom Lekarski SA made it possible to implement a considerable number of investment projects, including two were implemented with a grant obtained within the framework of the Regional Operational Program of Zachodniopomorskie Voivodeship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. European Commission, Przedsiębiorstwa i Przemysł, Arkusz Informacyjny SBA 2012, Polska, 2012, s. 2.
  2. Raport o stanie sektora małych średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP 2011, http:// www.parp.gov.pl/index/more/24313 (18.12.2012).
  3. Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Matejun, Difin, Warszawa 2011, s. 20.
  4. http://msp-24.pl/Bariery-rozwoju-MSP-w-Polsce,41,78.html (18.12.2012).
  5. http://www.domlekarski.pl/relacje_inwestorskie_ofirmie (18.12.2012).
  6. http://www .newconnect.info/ spolka/ dom_lekarski_spolka _akcyjna-DLK/o _spolce (18.12.2012).
  7. http://www.newtrader.pl/294,slownik.html (18.12.2012).
  8. http://www.cxnews.pl/siemens-finance-zdecydowany-lider,184.html (18.12.2012).
  9. Plany finansowania zakupów i prac Siemens Finance: pożyczki na sprzęt i adaptację, Medicalnet (28.01.2011); http://www.medicalnet.pl/Siemens -Finance--pozyczki-na-sprzeti- adaptacje,wiadomosc,27,styczen,2011.aspx (18.12.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu