BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowski Maciej (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ograniczenia w substytucji kredytu bankowego emisją obligacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa
Limitations of Corporate Bond Issuance as A Substitution of Bank Credit to Small and Medium-Sized Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 512-519
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Słowa kluczowe
Kredyt, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Gospodarka
Credit, Small business, Economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Fundamentalne znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju współczesnych gospodarek narodowych jest przedmiotem zainteresowania wielu badaczy. Ukierunkowanie świata nauki i praktyki gospodarczej na poddawaną analizie grupę przedsiębiorstw zdeterminowane jest przede wszystkim wielkością sektora małych i średnich przedsiębiorstw na tle ogólnej liczby podmiotów gospodarczych, jego udziałem w tworzeniu nowych miejsc pracy oraz kreowaniu produktu krajowego brutto. Funkcjonowaniu i rozwojowi sektora małych i średnich przedsiębiorstw towarzyszą jednak liczne ograniczenia, wśród których szczególne miejsce zajmuje dostępność kapitału. Jak wskazują doświadczenia rynkowe, niemal 75% inwestycji realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa pochodzi ze środków własnych, stanowiąc tym samym poważny czynnik ograniczający ich dalszy rozwój. Drugim w kolejności instrumentem finansowania rozwoju omawianych przedsiębiorstw jest kredyt bankowy z 17% udziałem w finansowaniu inwestycji. (fragment tekstu)

The article analyses the limitations of corporate bond issuance as a substitution of bank credit to small and medium-sized enterprises. The first part of the article summarizes the characteristics of the bank loan with the characteristics of the corporate bonds, in order to determine the attractiveness of corporate bonds in terms of financing companies. Then, the papier considers the possibilities of issuing bonds for small and medium-sized enterprises, including the specificities of these companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red. M. Matejun, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, s. 311.
  2. J. Kropiwnicki, Ustawa o obligacjach. Komentarz, LexisNexis Polska sp. z o.o., Warszawa 2010, s. 18.
  3. G. Łukasik, Strategie finansowania rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010, s. 138.
  4. M. Stradomski, Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 119-121.
  5. J. Grzywacz, Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008, s. 38-39.
  6. 16B. Kołosowska, M. Buszko, Obligacje korporacyjne jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw - uwarunkowania, ryzyko, rozwój, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - MIKROFIRMA 2012, red. J. Buko, Zeszyty Naukowe nr 695, Ekonomiczne Problemy Usług nr 80, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 304.
  7. 20B. Kołosowska, M. Buszko, Obligacje korporacyjne..., s. 305.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu