BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarębski Sławomir (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Podatkowe instrumenty wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w krajach skandynawskich
TAX INSTRUMENTS SUPPORTING SMALL AND MEDIUM SIZE ENTERPRISES IN SCANDINAVIAN COUNTRIES.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 613-623, tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Polityka gospodarcza
Small business, Economic policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
MŚP stanowią olbrzymią większość (w Polsce - około 98%) wszystkich podmiotów gospodarczych w poszczególnych krajach. Przedsiębiorstwa te są także najbardziej wrażliwe na prawne (administracyjne, podatkowe) i ekonomiczne zmiany zachodzące w środowisku gospodarczym danego państwa. Promowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jest dlatego kanonem współczesnej polityki gospodarczej 1. Wsparcie dla MŚP stanowi także treść jednego z podstawowych programów Unii Europejskiej, który zawarty został w Europejskiej Karcie Małych Przedsiębiorstw2. Zalecenia tej Karty obejmują kształtowanie struktur regulacyjnych, podatkowych i administracyjnych, sprzyjających działalności małych i średnich firm oraz zwiększenie dostępu do środków finansowych dla tych przedsiębiorstw. Sygnatariusze Karty, zobowiązani są m.in. do redukcji kosztów inicjowania działalności MŚP, upraszczania procedur związanych z ich zakładaniem, tworzenia sprawniejszego ustawodawstwa gospodarczego, poprawy przepisów prawnych dotyczących małych przedsiębiorstw. Jednym z najważniejszych obszarów wsparcia dla MŚP są także procesy dostosowania systemów podatkowych poszczególnych państw do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

The processes of adapting tax systems to the needs of small and medium-sized enterprises are one of the most important areas of support for SME's. That is why, European countries introducing various solutions to encourage the start-up of SME's, supporting the expansion of small businesses, helping in the enlarging of job numbers in these corporations, facilitating the creation and continuity of small and medium-sized enterprises. Scandinavian countries belong to the group of leaders at this field, offering the most advances solutions in implementing specific tax regulations for SMEs (even despite the fact, that the pace of change in taxation for SMEs - not only in Scandinavia, but throughout the European Union - has significantly fallen in recent years). The article presents the survey report of tax solutions for small and medium size enterprises in for Nordic countries: Sweden, Denmark, Finland and Norway in the context of all-European regulation, concerning the implementation of the European Charter of SME. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Kullander, C. Bäckman, SMEs in the Crisis: Employment, Industrial Relations and Local Partnership, Eurofund, Oxford 2011, s. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu