BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budziewicz-Guźlecka Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Informacja i wiedza czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw
Information and Knowledge as Factors in Enterprise Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 99-107, tab., bibliogr.10 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Innowacje, Kapitał intelektualny
Knowledge-based economy, Innovations, Intellectual capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przełom cywilizacyjny związany jest z procesem funkcjonowania gospodarki opartej na wiedzy, która staje się zasobem strategicznym na wszystkich szczeblach gospodarowania. Olbrzymie znaczenie obecnie ma transfer wiedzy, który ma na celu podwyższenie innowacyjności przedsiębiorstw. Dziś to nie kapitał materialny, ale intelektualny ma kluczowe znaczenie w rozwoju organizacji i jest podstawowym czynnikiem jej sukcesu. (fragment tekstu)

The term New Economy serves to underline two fundamental determinants for a competitive advantage based on knowledge: globalization and the newest information technologies. The New Economy is characterized by the role of information, the dynamically developing information technologies as well as the globalization processes. The paper presents the use of ICT in enterprises in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Budziewicz-Guźlecka A.: Przekształcenia polskiego rynku usług telekomunikacyjnych, [w]: Rynek usług telekomunikacyjnych, red. H. Babis, K. Flaga- Gieruszyńska, LEX Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
  2. Drab-Kurowska A.: Poziom technologii informatycznych w przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego, Zeszyty Naukowe nr 597, Ekonomiczne Problemy Usług nr 57, E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, t. I, Wyd. Naukowe US, Szczecin 2010.
  3. Drucker P.: Management Challenges for the 21st Century, Harper Business Publishing, New York 1999.
  4. Dziembek D.: Zarys strategii zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej, Zeszyty Naukowe nr 702, Ekonomiczne Problemy Usáug nr 87, Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, t. I, Wyd. Naukowe US, Szczecin 2012.
  5. Kotylak S.: Kontrola społeczna administracji w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Zeszyty Naukowe nr 544, Ekonomiczne Problemy Usług nr 35, Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju, t. II, Wyd. Naukowe US, Szczecin 2009.
  6. Koźmiński K.: Jak zbudować gospodarkę opartą na wiedzy?, w: Rozwój polskiej gospodarki, red. G. Kołodko, Wyd. Polico-Art., Warszawa 2002.
  7. Matulewski M.: Technologie informacyjne i komunikacyjne w rolnictwie precyzyjnym, Zeszyty Naukowe nr 702, Ekonomiczne Problemy Usług nr 87, Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, t. I, Wyd. Naukowe US, Szczecin 2012.
  8. Powichrowska B.: Model gospodarowania wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w]: Organizacja oparta na wiedzy. Materiały do studiowania, red. B. Powichrowska, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011.
  9. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006- 2010. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2010.
  10. Wielicki T., Skibicka B.: Nowe paradygmaty zarządzania firmą w gospodarce opartej na wiedzy, [w]: Organizacja oparta na wiedzy. Materiały do studiowania, red. B. Powichrowska, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu