BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Zielonogórski), Szopik-Depczyńska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Czynniki ograniczające implementację nowych technologii w województwie zachodniopomorskim w latach 2009-2011
Barriers of Implementation of New Technologies in Western Pomerania Region in 2009-2011 - Probit Modeling
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 417-425, rys.,tab., bibliogr.7 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Słowa kluczowe
Technologie cyfrowe, Innowacje
Digital technologies, Innovations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Uwarunkowania mogą stymulować do innowacyjności przedsiębiorstw, czyli pobudzać do ponoszenia wysiłków na rzecz tworzenia nowych rozwiązań i sprzyja􀃼 ich tworzeniu. Z drugiej strony uwarunkowania mogą być destymulantami, będą więc przeszkodą w kreowaniu innowacji oraz będą utrudniać proces ich realizacji. Biorąc pod uwagę efektywność innowacji w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, należy jednoznacznie stwierdzić, iż stymulanty mają pozytywny, a destymulanty negatywny charakter dla każdego przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

The conditions can stimulate the innovativeness of enterprises, that is, stimulate to bear efforts to create new solutions and foster their development. On the other hand, conditions may be de-stimulating, will therefore be an obstacle to the creation of innovation and hinder the process of their implementation. Taking into account the effectiveness of innovation in shaping the competitive position of enterprises should be explicitly stated that stimulants have a positive and de-stimulants have the negative nature for each company. The main objective of this article is to try to identify the main factors, which are barriers to the implementation of new technologies and innovative activity affecting on the regional industrial system and, consequently, determine the boundary conditions for the model structure of regional innovation network taking into account the specificity of zachodniopomorskie voivodship. The survey was conducted in 2009- 2011 on a group of 729 industrial companies in Western Pomerania. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dąbrowski J., Koładkiewicz I.: Praktyki innowacyjne polskich przedsiębiorstw, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 1998.
  2. Jasiński A.H.: Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, Książka i Wiedza, Warszawa 1992.
  3. Mroczko F.: Wybrane uwarunkowania i problemy zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1014, Wrocław 2004.
  4. Rychtowski S.: Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania innowacyjności a  sytuacja przedsiębiorstw w Polsce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1045, Wrocław 2004.
  5. Świadek A.: Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w  przemyśle polskim. Studium badawcze, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2007.
  6. Whitfield E.: Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa 1979.
  7. www.stat.gov.pl/zach/69_608_zach_html.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu