BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pniewska Katarzyna Marta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka)
Tytuł
Wymiar społeczny korporacji finansowych w systemie kapitalistycznym
Social significance of financial corporations in capitalism
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 1, s. 167-180, tab., bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Kapitalizm, Korporacje
Financial crisis, Capitalism, Corporation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kapitalizm jest systemem ekonomicznym, który pojawił się po upadku feudalizmu. Opiera się na własności prywatnej, dążeniu do maksymalizacji zysku, a także na wolnym obrocie środkami produkcji, dobrami, usługami,pracą i kapitałem oraz wolnej konkurencji pomiędzy podmiotami. W idealnej postaci ceny kształtowane są przez procesy rządzące rynkiem. Kapitalizm według Sombarta jest określany poprzez czynność zawodową, racjonalność i indywidualizm, we dług Webera - poprzez racjonalnie zorganizowaną pracę i kalkulację rentowności, a według Schumpetera - poprzez siłę innowacyjnych i dynamicznych przedsiębiorstw. "Charakterystyczne dla kapitalizmu jest specyfi…czne zróżnicowanie wielkich grup społecznych na: pracowników, których głównym źródłem utrzymania jest praca najemna [...] oraz właścicieli kapitału - przedsiębiorców, posiadających odpowiednie środki w postaci kapitału obejmującego: aktywa … finansowe, budynki, maszyny,środki transportu, ziemię. Współzależności występujące między tymi grupami nie mają charakteru wspartej przymusem zależności osobistej w formie poddaństwa feudalnego, ale przybierają postać ruchu okrężnego dochodów pieniężnych, zasobów wytwórczych oraz dóbr i usług". Pozycja społeczna jednostki określana jest poprzez zajmowane przez nią miejsce w procesie produkcji. (fragment tekstu)

In capitalism the capital plays superior role. Financial markets and … nancial corporations have a special and fundamental place in it due to their importance for market economy and economic growth. For a long time the pathologies of capitalism like degradation of environment, increasing gulf between rich and poor, social exclusion and global disequilibrium that capitalism is responsible for were ignored. The explanation was that the market will solve all the problems.Unfortunately, the market isn't perfect. A good example of market imperfections is the use of excess capital for speculation. Therefore it is necessary to rede… ne the role of … nancial corporation so it includes social matters.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alińska A., Rola i pozycja sieci bezpieczeństwa finansowego w utrzymaniu stabilności systemu finansowego, w: Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 30.
 2. Barnes P., Capitalism 3.0 - A guide to reclaiming the commons, Berrett-Koehler Publ., San Francisco 2006, s. 23.
 3. De Wolf A., Investissments responsable (IR), effet de mode ou évolution naturelle?, ,,Swiss Global Finance Magazine'' 2007, 11 (3).
 4. Der Brockhaus, Wirtscha : Betriebs- und Volkswirtscha , Börse, Finanzen, Versicherungen und Steuern, F.A. Brockhaus GmbH, Lipsk-Mannheim 2008, s. 318.
 5. Dziawgo L., Współczesny biznes bankowy - patologiczne otoczenie, "ekonomia polityczna" oraz ład monetarno-instytucjonalny rynku finansowego jako zagrożenie dla bankowości, ,,Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Bezpieczny Bank'' 2011, 3 (45), s. 15.
 6. Flejterski S., Świecka B., Finanse i bankowość, Wydawnictwo Economicus, Szczecin 2004, s. 35.
 7. " Forum Manager:, program wyemitowany przez telewizję w Phoenix 13 maja 2012.
 8. Gilje P. A., The Rise of Capitalism in the Early Republic, ,,Journal of the Early Republic'', Special Issue on Capitalism in the Early Republic, University of Pennsylvania 1996, 16 (2), s. 165.
 9. Grüske K. D., Schneider F., Wörterbuch der Wirtschaft , Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 2003, s. 260.
 10. Happe V., Horn G., Otto K., Das Wirtscha slexikon: Begriffe, Zahlen, Zusammenhänge, J.H.W. Dietz Nachf. GmbH, Bonn 2009, s. 176.
 11. Hausner J., Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju, Raport "W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej", Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007, s. 13.
 12. Houghton Budd C., Finance at the threshold - rethinking the real and financial economies, Gower Publ. Comp., Farnham-Burlington 2011, s. 15.
 13. http://biznes.pwn.pl/index.php?module=haslo&id=3978380 (14.06.2012).
 14. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3920039/kapitalizm.html (14.06.2012).
 15. http://supreme.justia.com/cases/federal/us/118/394 (8.06.2012).
 16. http://www.bnymellon.com/about/history/index.html (9.06.2012).
 17. http://www.fdic.gov/regulations/laws/rules/6000-300.html#fdic6000sec2a (12.06.2012).
 18. http://www.fundinguniverse.com/company-histories/salomon-inc-history/ (9.06.2012).
 19. http://www.fundinguniverse.com/company-histories/the-goldman-sachs-group-inc-history/ (9.06.2012).
 20. http://www.hud.gov/o* ces/adm/about/admguide/history.cfm (12.06.2012).
 21. http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/about/history (9.06.2012).
 22. http://www.mpls.frb.org/publications_papers/pub_display.cfm?id=3534 (10.06.2012).
 23. http://www.n-tv.de/wirtscha' /Deutsche-Bank-will-klagen-article10144336.html (18.02.2013).
 24. http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/kapitalizm-do-naprawy (7.06.2012).
 25. http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/kapitalizm-do-naprawy (7.06.2012).
 26. http://www.scotbanks.org.uk/banking_history.php (9.06.2012).
 27. http://www.sec.gov/about/laws/cfma.pdf (10.06.2012).
 28. http://www.statestreet.com/wps/portal/internet/corporate/home/aboutstatestreet/corpora te overview/history/!ut /p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3i_0CADCydDRwP_IGdnA08Tc38fINvY3dFEPzglNd7FVb8g21ERAAgwk1M!/ (9.06.2012).
 29. https://www.deutsche-bank.de/de/media/DB_geschichte_meilensteine_120dpi_de.pdf (10.06.2012).
 30. Korenik D., Czy społeczna odpowiedzialność biznesu bankowego to konieczność, w: Eseje o stabilności finansowej, red. A. Alińska, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 30.
 31. Korenik D., Refleksja na temat społecznej odpowiedzialności banku komercyjnego, ,,Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Bezpieczny Bank'' 2011, 3 (45), s. 23.
 32. Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and human well-being - Synthesis, Island Press, Washington 2005, s. 1.
 33. Piekenbrock D., Gabler Kompakt-Lexikon: Volkswirtscha slehre, GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2009, s. 215.
 34. Pniewska K. M., Społeczna odpowiedzialność wobec wyzwań sektora bankowego w okresie zawirowań na rynkach, w: Stabilność systemu finansowego - instytucje, instrumenty, uwarunkowania, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 300.
 35. Scott B. R., The Political Economy of Capitalism, "Harvard Business School Working Paper", December 2006, Nr 07-037, s. 2.
 36. Smith A., An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, A Penn State Electronic Classics Series Publication, "The Pennsylvania State University 2005, s. 584.
 37. Sztaba S., wykład pt. Kryzys finansowy 2007, Warszawa 2012, s. 20.
 38. Szulczewski G., Etyka wobec współczesnego kryzysu ekonomicznego, w: Nauki społeczne wobec kryzysu ekonomicznego, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 69.
 39. Tax Justice Network, Information zum Thema Steuergerechtigkeit: Rechnungslegung nach Ländern. Für mehr Transparenz transnationaler Konzerne, 2008, s. 2
 40. Verzockt und verklagt Die guten Geschäfte der Deutschen Bank, http://www.youtube.com/watch?v=Wr2DBrzEUsk (12.06.2012).
 41. William J., The administration of the bank merger and holding company acts: confusion compounded, ,,Virginia Law Review'' 1965, 51 (8), s. 1517.
 42. World Bank, ONZ, Stolen Asset Recovery (StAR)Initiative: Challenges, Opportunities, and Action Plan, Washington 2007, s. 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2013.1.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu