BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Winiarski Jacek (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Kryteria doboru metod oceny i analizy ryzyka w zależności od specyfiki projektu informatycznego
The principles of selection and analysis of risk management methodology regarding specificity of it projects
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 570, s. 301-311, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne aspekty informacji. T. 2
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Menedżer, Zarządzanie projektem, Projektowanie systemów informatycznych
Risk management, Manager, Project management, Information system design
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza porównawcza metod ilościowych, najczęściej stosowanych do zarządzania ryzykiem w projektach IT oraz wskazanie zasad ich doboru w zależności od specyfiki planowanego przedsięwzięcia. W niniejszej pracy została zaprezentowana szczegółowo problematyka ryzyka występującego podczas planowania i realizacji projektów informatycznych. Przedstawiono najważniejsze definicje pojęcia ryzyka. Dokonano prezentacji oraz porównania wybranych ilościowych metod oceny i analizy ryzyka, znajdujących zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem projektowym branży IT. Na końcu przedstawiono wskazówki, jakimi powinni kierować się menedżerowie podejmujący decyzje o wyborze metody zarządzania ryzykiem w konkretnym projekcie. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is comparative analysis of quantitative methods, commonly used to manage the risk in IT projects as well as demonstrating the principles of selection of a specific method, depending on the nature of a project. This work presents detailed description of problems connected with risk occurring during planning and carrying out IT projects. Several quantitative methods of risk analysis which are often used in IT projects have been described and compared. Finally, some hints for managers who undertake decisions about the choice of risk methodology for a certain IT project are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. http://standishgroup.com/sample_research/PDFpages/q3-spotlight.pdf-The CHAOS Chronicles
  2. Knight K., Risk uncertainty and profit, Londyn 1933.
  3. Frączkowski K., Zarządzanie projektem informatycznym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
  4. Pawlak M., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 20065.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu