BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panasiuk Aleksander (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Środki Unii Europejskiej jako instrument regionalnej polityki turystycznej w województwie zachodniopomorskim
European Union Founds as an Instrument of Regional Tourism Policy in West Pomerania Province
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2013, nr 2, s. 11-23, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Polityka turystyczna, Gospodarka regionalna, Gospodarka turystyczna
EU funds, Tourism policy, Regional economy, Touristic economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy omówiono problemy wynikające z realizacji polityki turystycznej na szczeblu regionalnym. Na wstępie przedstawiono instytucje odpowiedzialne za kształtowanie regionalnej polityki turystycznej oraz ich kompetencje. Przedstawiono podstawowe instrumenty polityki turystycznej stosowane na szczeblu samorządu terytorialnego. Ponadto zaprezentowano działania w zakresie zarządzania funduszami UE w obszarze gospodarki turystycznej. Należy podkreślić, że głównymi beneficjentami unijnego wsparcia są jednostki samorządu lokalnego, a przedsiębiorstwa turystyczne korzystają przede wszystkim z funduszy dla sektora MŚP. W artykule przedstawiono klasyfikację funduszy UE, które są dedykowane gospodarce turystycznej w perspektywie finansowej UE na lata 2007-2013. Przedmiotem analizy jest działalność lokalnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykorzystania wsparcia UE w województwie zachodniopomorskim.(abstrakt oryginalny)

The paper discusses problems arising with the implementation of tourism policy at the regional level. Firstly, it presents institutions responsible for shaping regional tourism policy and their duties. Competence system allows systematization of used policy instruments. Moreover it presents instruments actions in the area of EU funds management in the tourism economy area. It is to underline that main beneficiaries of EU support are local administration units while tourism entrepreneurs benefit mainly from dedicated funds to SME. The article presents classification of EU-support which can be used for tourism-related purposes in the 2007-2013 EU budget. Actions of local public administration that focus on the usage of EU support to tourism economy have been a subject of synthetic evaluation in the West Pomerania province, Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 2. Kozak M.W., Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, Scholar, Warszawa 2009.
 3. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 4. Panasiuk A., Ewolucja strategii rozwoju turystyki w Polsce w okresie członkostwa w Unii Europejskiej, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 16, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 5. Panasiuk A., Makroekonomiczne planowanie strategiczne na lata 2007-2013 w zakresie polityki wspierania podmiotów turystycznych, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 10, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 6. Rapacz A., Aktywność jednostek samorządu lokalnego na rzecz wspierania przedsiębiorczości firm turystycznych, w: Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek - Przestrzeń - Przedsiębiorstwo, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 7. Strategia rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim do 2015 roku, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Warszawa-Szczecin-Koszalin 2005/2006, 2008, 2010.
 8. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 9. Wodejko S., Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa1998.
 10. www.msport.gov.pl (31.05.2013).
 11. Zarządzanie turystyką, red. L. Pender, R. Sharpley, PWE, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu