BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzwolak Waldemar (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Analiza drzewa niezdatności (FTA) w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności
Fault Tree Analysis (FTA) in Food Safety Managemen
Źródło
Problemy Jakości, 2013, nr 12, s. 4-9, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczna żywność, Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli, Żywność, Produkcja żywności
Safe food, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Food, Food production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Mimo, że analiza drzewa niezdatności (FTA) od wielu lat ma szerokie zastosowanie w projektowaniu różnych systemów gwarantujących wysoki poziom bezpieczeństwa i wiarygodności, jej zastosowanie w obszarach związanych z bezpieczeństwem żywności jest ograniczone. Artykuł zawiera podstawy analizy zagrożeń w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ), a także krótkie wprowadzenie do problematyki FTA. W opracowaniu przedstawiono główne kierunki zastosowania FTA w SZBŻ, związane przede wszystkim z identyfikacją przyczyn zagrożeń bezpieczeństwa żywności, szacowaniem ich istotności, a także związane z ustalaniem krytycznych punktów kontroli (CCP) oraz przewidywaniem zmian zagrożeń w łańcuchu żywnościowym, poprzez łączenie FTA z modelami stosowanymi w mikrobiologii predyktywnej. (abstrakt oryginalny)

In spite of fact that the fault tree analysis (FTA) from years has been applied in designing of different systems assuring a high level of safety and reliability, its application in food safety areas is limited. This article provides some basic Information on hazard analysis in food safety management systems (FSMSs) and short introduction to FTA method. In a paper some main areas of FTA applications within FSMSs are presented, including identification of causes of food safety hazards, assessment of the hazards, identification of critical control points (CCP) as well as anticipation of changes of the food safety hazards in the food chain by combination of the FTA with mathematical models used in predictive microbiology. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anon 2012. Praktyczne aspekty metody drzewa błędów. http://manhaz.cy f.gov.pl/manhaz/przewodnik/rozdz_4/rozdz4_2.htm (dostęp: 21.09.2013).
 2. Bertolini m., Rizzi A., Bevilacqua M. 2007. An alternative approach to HACCP system implementation. J. Food Eng., 79:1322-328.
 3. CAC, 2003, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System and Guidelines for its Application. Annex to CAC/RCP 1-1969 (Rev. 4 - 2003) - Recommended International Code of Practice. General Principles on Food Hygiene.
 4. Coleman M.E., Marks H.M. 1999. Qualitative and quantitative risk assessment. Food Contr. 10, s. 289-297.
 5. Ćepin M., Mavko B. 2002. A dynamie fault tree. Reliab. Eng. Syst. Safety, 75: 83-91.
 6. Domenech E., Escriche L, Martorell S. 2010. Exposure Assessment based on a combination of event and fault tree analyses and predictive modeling. Food Contr., 21: 1338-1348.
 7. Dzwolak W. 2008. Produkcja bezpiecznej żywności wg ISO 22000. Produkcja, obrót żywnością i gastronomia. BD Long, Olsztyn.
 8. Dzwolak W. 2012. Analiza zagrożeń w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności. Przegl. Mlecz., 6: 30-35.
 9. Dzwolak W. 2012. Możliwości zastosowania metod relatywizacji w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności. Zarządz. I Finanse, Rok 10, Nr 3, Część 2: 48-59.
 10. FAO/WHO 1995. Application of risk analysis to food standards issues. Report of the Joint FAO/WHO Expert Consultation. Geneva, Switzerland, 13 - 17 March, WHO/FNU/FOS/95.3, s. 6.
 11. Newton D. 2002. Niezawodność produktu. W: Podręcznik zarządzania jakością (pod red. D. Locka). Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, s. 270-304.
 12. Park A., Lee S.J. 2009. Fault tree analysis on hand washing for hygiene management. Food Contr., 20: 223-229.
 13. PN-EN 1050: 1999. Maszyny. Bezpieczeństwo. Zasady oceny ryzyka.
 14. PN-EN 61025: 2007. Analiza drzewa niezdatności (FTA).
 15. Tuominen P., Hielm S., Aarnisalo K., Raaska L., Maijala R. 2003. Trapping the food safety performance of a small or medium-sized food company using a risk-based model. The HYGRAM® system. Food Contr., 14: 573-578.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu