BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ładny Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
ROZWÓJ SIECI NOWEJ GENERACJI W POLSCE NA TLE EUROPEJSKIEJ AGENDY CYFROWEJ
THE DEVELOPMENT OF NEXT-GENERATION NETWORKS/ACCESS IN POLAND AGAINST THE BACKGROUND OF EUROPEAN DIGITAL AGENDA
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 729-739, tab., rys., bibliogr.12 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Słowa kluczowe
Internet, Teleinformatyka
Internet, Teleinformation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nowoczesne usługi teleinformatyczne , w tym szczególnie szerokopasmowy dostęp do sieci Internet, uznawane są we współczesnym świecie za elementy warunkujące rozwój społeczny i gospodarczy. Powszechny i szybki dostęp do internetu sprzyja wzrostowi innowacyjności i konkurencyjności gospodarki , umożliwia rozwój nowoczesnych usług publicznych oraz ogranicza zjawisko wykluczenia społecznego.(fragment tekstu)

The paper presents the state of development of broadband infrastructure in Poland. Particular attention was paid to the state of development of next-generation network/ access (NGN/NGA) in the context of the requirements of the European Digital Agenda. It also presents selected factors supporting the development of these networks in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boguszewicz T.: Jeszcze poczekamy na światłowody, "Rzeczpospolita", 24.02.2011.
 2. Digital Agenda Scoreboard, January 2012.
 3. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego , Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów , Europejska Agenda Cyfrowa , COM(2010)245 , Bruksela , 10.05.2010.
 4. Megaustawa znacznie przyspieszyła procesy inwestycyjne,http://www.polskaszeroko pasmowa.pl/artykuly/megaustawa-znacznie-przyspieszyla-procesy- inwestycyjne.html
 5. Narodowy Plan Szerokopasmowy , Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa,listopad 2012,, http://http://mac.gov.pl/dostep-do-sieci/
 6. Orange:70 tyś.łączy światłowodowych do 2013 roku,http://www.telepolis.pl/ wiadomo-sci/orange-70-tys-laczy-swiatlowodowych-do-2013-roku-wideo- ,2,3,25917.html
 7. Polska 2030.Trzecia fala nowoczesności.Długookresowa Strategia Rozwoju , Warszawa,9 listopada 2012.
 8. Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2011 r.,prezes UKE,Warszawa,czerwiec 2012.
 9. Społeczeństwo informacyjne w libczbach , Ministerstwo Administracji i  cyfryzacji,Warszawa 2012.
 10. Strategia regulacyjna do roku 2015, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Warszawa,listopad,2012.
 11. SzewczykŁ.: Szybki internet LTE zwiększa zasięg w  Polsce,http://media2.pl/tele komunikacja/97334-Szybki-Internet-LTE-zwieksza-zasieg-w-Polsce.html
 12. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych , Dz.U.2010,nr 106,poz.675.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu