BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wrońska Elżbieta Maria (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Polityka dywidend a teoria hierarchii źródeł finansowania w opinii menedżerów finansowych
Pecking Order Theory and Dividend Policy - Opinion of Financial Managers
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 759-767, tab.
Słowa kluczowe
Polityka dywidend, Dywidenda, Źródła finansowania, Menedżer, Wyniki badań
Dividend policy, Dividend, Source of financing, Manager, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polityka dywidend ma istotny wpływ na finanse przedsiębiorstw i obok kwestii związanych z inwestycjami, płynnością oraz strukturą kapitału jest jednym z ważniejszych obszarów zainteresowań wielu analiz teoretycznych oraz empirycznych. Polityka dywidend ze względu na powiązania z kwestiami dotyczącymi kształtowania struktury kapitału może być wyjaśniana przy wykorzystaniu teorii struktury kapitału w tym m.in. teorii hierarchii źródeł finansowania. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzone wśród menedżerów finansowych w zakresie postrzegania przez nich polityki dywidend i możliwości wyjaśnienia przyczyn wypłat dywidend przy wykorzystaniu założeń i czynników uwzględnianych w teorii hierarchii źródeł finansowania. (abstrakt oryginalny)

The two major financial decisions refer to company dividend policy and capital structure. Because dividend policy has impact on capital structure, there is possibility that capital structure theories can be used to explain dividend policy. This article refers to the pecking order theory. Corporate dividend policy has captured the interest of economists of this century and over the last five decades has been the subject of intensive theoretical modeling and empirical examination. A number of conflicting theoretical models define attempts to explain corporate dividend behavior. This paper presents the outcome of the survey on dividend policy carried out in 7 companies. This paper surveys the subject of perceiving dividend policy by financial managers while assumptions of pecking order theory are taken into consideration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brigham E.F., Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996, tom II, s. 227.
  2. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1998, s. 35.
  3. Frankfurter, Kosedag, Schmidt, Topalov, The Perception of Dividends by Management, "The Journal of Psychology and Financial Markets", 2002, Vol. 3, No. 4.
  4. Jerzemowska M., Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, PWN, Warszawa 1999, s. 112-126.
  5. Miller M., The information content of dividends, J. Bessons, R. Dornbush and S. Fischer (eds.) Macroeconomics: Essays in Honor of Franco Modigliani, MIT Cambridge 1987.
  6. Myers S.C., Capital Structure Puzzle, "Journal of Finance" 1984, Vol. 39.
  7. Myers S.C., Majluf N., Corporate Financing and Investment When Firms Have Information That Investors Do Not Have, "Journal of Financial Economics" 1984, Vol 12.
  8. Myers S.C., The Search for Optimal Capital Structure, [w:] J. M. Stern, D.H. Chew, The Revolution in Corporate Finance, Basil Blackwell, 1986.
  9. Sierpińska M., Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, PWN, Warszawa-Kraków 1999, s. 149 i następne.
  10. Wrońska E.M., Polityka dywidend, [w:] Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, pod red. P. Karpuś, UMCS, Lublin 2006, s. 328 i następne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu