BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Broniek Paweł (Uniwersytet Szczeciński), Szaja Marta (Uniwersytet Szczeciński), Wachowska Julia Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Studium analityczne na przykładzie województw polski zachodniej w latach 2008-2012
Analysis of Financial Economy of Local Governments - The Case of West Pomeranian, Lubusz And Lower Silesia Province
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 108, s. 47-65, rys.,tab.
Tytuł własny numeru
Wzrost i rozwój potencjału Europy - inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów : IX Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Samorząd terytorialny, Finanse
Local government units, Local government, Finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ostatnim pięcioleciu w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) obserwuje się coraz trudniejszą sytuację finansową, spowodowaną między innymi skutkami spowolnienia gospodarczego kryzysem gospodarczym przejawiającymi się spadkiem wpływów należnych JST z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych z jednej strony i spadkiem wzrostu pozyskiwania środków ze sprzedaży majątku komunalnego, a wzrostem deficytu budżetowego i długu publicznego z drugiej strony1. Celem artykułu jest analiza gospodarki finansowej JST Polski zachodniej, tj. województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego w latach 2008-2012. Badanie obejmie stan dochodów, wydatków, deficytu oraz długu publicznego JST (abstrakt oryginalny)

The financial management of local government in the last five years is exposed to strong negative interaction with the global economic crisis. The main purpose of this ar-ticle is to analyze the financial economy carried out by local self-government units in the western Polish provinces. Empirical studies was conduct at the example of local self-government units of Lubusz, West Pomeranian and Lower Silesia Province in the 2008-2012 period. Translated (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks.
  2. http://www.szczecin.rio.gov.pl/.
  3. http://www.bip.zielonagora.rio.gov.pl/.
  4. http://www.wroclaw.rio.gov.pl/show.php.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu