BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerniak Jakub (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Fundusze venture capital jako źródło finansowania innowacji
Venture Capital Funds as a Capital Source for Innovation
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 811-820, tab.
Słowa kluczowe
Fundusze venture capital, Innowacyjność, Źródła finansowania
Venture capital funds, Innovative character, Source of financing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest spojrzenie na fundusze venture capital jako na jeden z czynników wpływających na innowacyjność gospodarki. W tym świetle omówione zostały zalety funduszy venture capital, ale także pewne niekorzystne zjawiska z nimi związane. Szczegółowej analizie poddano cykliczność wielkości inwestycji dokonywanych przez fundusze. Ponadto,wysoki poziom inwestycji funduszy venture capital zaobserwować można w krajach, w których rządy przeznaczają relatywnie większe kwoty na badania i rozwój oraz w których jest stosunkowo łatwy dostęp do kredytu. Uzyskane rezultaty wskazują, że fundusze venture capital powinny być postrzegane nie jako substytut, a raczej jako uzupełnienie innych źródeł finansowania innowacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to show the relation between venture capital and innovation. Section 1 provides a theoretical background. Section 2 presents the advantages of venture capital in terms of innovation. The main advantages include: low risk aversion, providing a wide range of advice and consulting services to management, and introducing potential suppliers and customers. In addition, venture capital firms play an important screening role in selecting new firms with the greatest potential for innovation. The next section presents the main disadvantages of venture capital, such as a highly cyclical supply of funds and concentration in certain areas, while leaving others without financial support. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aoki M., Takizawa H., Understanding the Silicon Valley Phenomena, Discussion Paper No 2002/11 World Institute for Development Economics Research, United Nations University, Helsinki, January 2002, s. 7.
 2. Arora A., Fosfuri A., Gambardella A., Markets for technology: 'panda's thumbs', 'calypso policies' and other institutional consideration, [w:] New Frontiers in the Economics of Innovation and New Technology: Essays in Honour of Paul A. David, red. C. Antonelli, D. Foray, B. Hall and W. E. Steinmueller, Edward Elgar, Cheltenham 2006, s. 331.
 3. Bottazzi L., Da Rin M., Venture capital in Europe and the financing of innovative companies, "Economic Policy" April 2002, Vol. 17 (34), s. 237.
 4. Bruns V., Fletcher M., Banks' risks assessment of Swedish SMEs, "Venture Capital", April 2008, Vol. 10, No. 2, s. 176.
 5. Colombo M.G., Delmastro M., How effective are technology incubators? Evidence from Italy, "Research Policy" 2002, 31, s. 1118-1120.
 6. European Innovation Scoreboard 2009 Database, Pro Inno Europe, http://www.proinno-europe.eu/repository/annexes z 19. 06. 2010 r.
 7. Gompers P.A., Lerner J., The Venture Capital Cycle, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1999, s. 127.
 8. Hsu D.H., Kenney M., Organizing venture capital: the rise and demise of American Research & Development Corporation, 1946-1973, "Industrial and Corporate Change", 2005, Vol. 14, No. 4, s. 599.
 9. Kressel H., Lento T.V., Competing for the Future. How Digital Innovations are changing the World, Cambridge University Press, Cambridge 2007, s. 179.
 10. Levie J., Gimmon E., Mixed signals: why investors my misjudge first time technology venture founders, "Venture Capital", July 2008, Vol. 10, No. 3.
 11. Malkiel B.G., Finance and Innovation, [w:] Entrepreneurship, innovation, and the growth mechanism of the free-enterprise economies, red E. Sheshinski, R.J. Strom, W.J. Baumol, Princeton University Press, Princeton 2007, s. 328.
 12. Metrick A., Venture Capital and the Finance of Innovation, John Wiley & Sons, Hoboken 2007, s. 3.
 13. Michaelas N., Chittenden F., Poutziouris P., The UK Tax System: Promoting or Hindering the Development of High Technology Small Firms?, [w:] New Technology- Based Firms at the Turn of the Century, red. W. E. During, R.P. Oakey, M. Kipling, Pergamon, London 2000, s. 109.
 14. Stępniewski A., Nauka a przemysł. Sukces transferu innowacji. Narzędzia i przykłady rozwiązań, Instytut Agrofizyki PAN im. Bohdana Dobrzańskiego w Lublinie, Lublin 2003, s. 16-17.
 15. Tassey G., The economics of R&D policy, Quorum, Westport 1997, s. 193.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu