BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieśluk Urszula
Tytuł
Operacje otwartego rynku a rynek międzybankowy w Polsce
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 890, t. 1, s. 150-159, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Słowa kluczowe
Operacje otwartego rynku, Rynek międzybankowy
Open market operations, Interbank market
Abstrakt
Przedstawiono cele operacji otwartego rynku oraz opisano rodzaje operacji tegoż rynku. Scharakteryzowano politykę operacji otwartego rynku w Polsce w latach 1993-1999, zwracając szczególną uwagę na jego oddziaływanie na rynek międzybankowy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Duwendag D., Ketterer K.H., Kosters W., Pohl R., Simmert S.B. (1995): Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Poltext, Warszawa.
 2. Fedorowicz Z. (1997): Rynek pieniądza i rynek kapitału. Poltext, Szkoła Główna Handlowa, Studia Finansowo-Bankowe, Warszawa.
 3. Jaworski W.L. (red) (1998): Współczesny bank. Poltext, Warszawa.
 4. Kaźmierczak A. (1998): Podstawy polityki pieniężnej. PWN, Warszawa.
 5. Milo W. (red.) (2000): Finansowe rynki kapitałowe. PWN, Warszawa.
 6. NBP: Sprawozdanie z realizacji polityki pieniężnej w 1994 roku (NBP (1995)); w 1995 roku (NBP (1996)); w 1996 roku (NBP (1997b)).
 7. NBP (1997a): Ustawa o Narodowym. Banku Polskim, z dnia 29 sierpnia 1997.
 8. NBP (1998a): Raport Roczny 1997, Warszawa, s. 21-22.
 9. NBP: Sprawozdanie w wykonania założeń polityki pieniężnej w 1997 roku (NBP (1998b)); w 1998 roku (NBP (1999)); w 1999 roku (NBP (2000a)).
 10. NBP (1998c): Średniookresowa strategia polityki pieniężnej na lata 1999-2003.
 11. NBP (2000b): Dziennik Urzędowy z dn. 8.03.2000, Nr 3, Uchwała 6/2000 Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie bezwarunkowej sprzedaży bankom oraz zakupu przez NBP od banków skarbowych papierów wartościowych w trybie aukcyjnym.
 12. Osiński J., Stopyra J. (1993): Płynność sektora bankowego a regulacja podaży pieniądza. "Bank i Kredyt" nr 5-6.
 13. Osiński J. (1999): Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w okresie 1993-1997. Doświadczenia i możliwości wykorzystania w przyszłości wniosków z nich płynących. "Bank i Kredyt" lipiec-sierpień.
 14. Pietrzak B., Polański Z. (red.) (1998): System finansowy w Polsce, lata dziewięćdziesiąte. PWN, Warszawa. Wydanie drugie.
 15. Polański Z. (1998): Polityka pieniężna w Polsce w drugiej połowie lat 90.: bieżące problemy i strategiczne wyzwania, Materiały i Studia NBP, zeszyt nr 72, Warszawa, luty.
 16. Rozmowa z Jerzym Stopyrą... (1993), "Bank i Kredyt" nr 11, Warszawa.
 17. Sławiński A. (1993): Konsekwencje powstania i rozwoju rynku papierów skarbowych. "Bank i Kredyt" nr 1.
 18. Sławiński A., Osiński J. (1995): Operacje otwartego rynku banku centralnego. Fundacja Edukacji i Badań Bankowych.
 19. Wilkowicz Ł. (2000): Obraz nieco zamglony. "Gazeta Bankowa" 12-18 września 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu