BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nikołajczuk Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kondycja polskiego eksportu po światowym kryzysie lat 2008-2009
Conditions of Polish Export after the World Crisis of 2008-2009
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2011, z. 112, s. 9-19, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Eksport, Kryzys gospodarczy, Kryzys finansowy
Export, Economic crisis, Financial crisis
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Koniec 2008 roku i rok 2009 okazały się dla polskiego eksportu okresem trudnym. Wartość eksportu w 2009 roku zmalała (i to znacznie) w porównaniu do roku poprzedniego po raz pierwszy od 1999 roku. Na tle innych krajów spadek polskiego eksportu nie był aż tak głęboki (15,5% wobec np. spadku 32% w Finlandii czy 27% na Litwie). W 2010 roku nastąpiła znacząca poprawa wartości polskiego eksportu. Udało się w pełni odrobić straty wywołane kryzysem. Deficyt w handlu zagranicznym w okresie styczeń-listopad 2010 roku wyniósł 12,0 mld EUR wobec 8,4 mld EUR rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie 11 stycznia 2010 roku. Eksport w okresie styczeń-listopad 2010 roku wzrósł o 19,8% w ujęciu rocznym i osiągnął 108,0 mld EUR (143,1 mld USD), zaś import - o 21,7% w ujęciu rocznym i wyniósł 120,0 mld EUR (159,1 mld USD). W dolarach eksport zwiększył się o 14,8%, a import o 16,8%. Ujemne saldo ukształtowało się w wysokości 16,0 mld USD (w analogicznym okresie poprzedniego roku minus 11,6 mld USD)12. Podsumowując, można stwierdzić, że polski eksport z załamania spowodowanego światowym kryzysem finansowym wyszedł w miarę obronną ręką. Spadek wartości eksportu nie był aż tak głęboki jak w niektórych, często bardziej rozwiniętych od Polski, krajach. Częściowo wynikało to z mniejszej niż w innych krajach otwartości polskiej gospodarki. Jeszcze głębszy zaś spadek importu niż eksportu doprowadził do znacznego zmniejszenia deficytu handlowego w Polsce. Deficyt z niektórymi krajami zamienił się nawet w nadwyżkę. W 2010 roku można było zaś zaobserwować wyraźny wzrost wartości eksportu w Polsce. Oczywiście sam fakt tak poważnego spadku wartości eksportu (po raz pierwszy od dekady) był zdecydowanie negatywnym czynnikiem dla polskiej gospodarki i przyczynił się do spadku tempa wzrostu polskiego PKB

Export has a decisively positive impact on the economic development of a country. Export activity makes regional economies dynamic, it affects the rise in employment, the scale of production and domestic consumption as well as investment demand. Export exerts a crucial impact on management effectiveness, and in particular on the reduction in manufacturing costs and growth in the use of production capacity. Thus, the development of export is an important and desired goal of the whole economy. The condition of the Polish export after the slump caused by the world crisis of 2008-2009 is an important issue. The end of 2008 and the beginning of 2009 proved to be a difficult period for our exports. The value of exports in 2009 dropped in comparison with the previous year for the first time from 1999. It may be stated that Polish exports survived the slump caused by the world crisis virtually unscathed. The decline in exports was not so serious as in other countries, often better developed than Poland. It resulted from a smaller openness level of the Polish economy than in other countries. And a bigger decline in Polish imports than exports caused a significant reduction in trade deficit in Poland. Surprisingly, the deficit in trade with some countries changed into surplus. 2010 saw a clear rise in the value of Polish exports, as a result of which some losses caused by the crisis were compensated.
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Coraz większy deficyt w handlu zagranicznym. Polski eksport przegrywa z importem, "Gazeta Prawna" z 11 stycznia 2011 r.
  2. Kotyński J., Zmiany w handlu zagranicznym Polski na tle tendencji makroekonomicznych, w: Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2009-2010, IBRKiK, Warszawa 2010
  3. Maciejewicz P., Siedmiolatka w UE: dwukrotny wzrost eksportu To rekord Polski, "Gazeta Wyborcza" z 11 lutego 2011 r.
  4. Obroty towarowe z zagranicą w fazie wychodzenia z kryzysu, Departament Analiz i Prognoz, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 14 października 2010 r.
  5. Polska 2009 - Raport o stanie handlu zagranicznego, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
  6. Polska 2010 - Raport o stanie handlu zagranicznego, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu