BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasik-Makowska Barbara
Tytuł
Problemy komunikacji w organizacji procesów edukacyjnych
Problems of communication in organization of educational processes
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 570, s. 335-345, rys., bibliogr. 2 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne aspekty informacji. T. 2
Słowa kluczowe
System edukacji, Zdalne nauczanie, Serwis internetowy
Educational system, e-learning, Website
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Referat przedstawia problemy organizacji procesów komunikacji towarzyszących dydaktyce wyższej uczelni. Różnorodność planów i programów studiów oferowanych przez Uczelnię oraz coraz większa indywidualizacja studiów odbywanych przez poszczególnych studentów stwarzają problem właściwego dokumentowania toku studiów i uzyskanych wyników. Realizacja na uczelni wielu form zajęć dydaktycznych oraz ich prowadzenie przez wielu wykładowców stanowią kolejny poziom złożoności. Wspomaganie tych działań systemami informacyjnymi oraz wykorzystanie do komunikacji pomiędzy partnerami narzędzi internetowych istotnie je usprawnia, przyspiesza i optymalizuje. Dalszy rozwój komputerowego wspomagania procesów edukacyjnych, (systemy klasy e-laeming) wymaga zapewnienia sprawnej komunikacji w sferze organizacji dydaktyki. Rozważania zilustrowano danymi zebranymi w ciągu trzech lat, stosowania przez wyższą uczelnię strony internetowej, do komunikacji ze studentami oraz wykładowcami. (abstrakt oryginalny)

The chapter presents the problems of organization of communication processes facing the didactics of an academy. The variety of schedules and programmes of studies offered by the University as well as broader individualization of studies taken by the individual students creates the problem of proper documenting of the course of studies and the results. The next level of complexity for the university is the realization of many forms of didactic activities and the number of lecturers. Supporting the organisational work by information systems as well as utilisation of internet tools to communication among partners offers real improvement, acceleration and optimisation. Further development of computer-aided edu-cational processes, (the e-learning systems) requires implementation of efficient communi-cation in area of organization of didactics. The considerations are illustrated by the data gathered by the academy over three years of applying internet side to communication with students and lecturers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. [Rozporządznie 2007a]Rozporządzenia MNiSW Z dnia 12 lipca r. W sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.
  2. [Rozporządznie 2007a]Rozporządzenia MNiSW Z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu