BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieczorkowski Jędrzej
Tytuł
Systemy mis w branży finansowej - od arkuszy kalkulacyjnych do BI
MIS systems in financial institutions - from spreadsheets to business intelligence methods
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 570, s. 347-359, biblior. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne aspekty informacji. T. 2
Słowa kluczowe
Sprawozdawczość wewnętrzna, Arkusze kalkulacyjne, System informacyjny, System Informacji Kierownictwa (SIK)
Internal reporting, Spreadsheets, Information system, Manager Information Systems (MIS)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sprawozdawczość wewnętrzna banków ma specyficzne wymagania. Typowy główny transakcyjny system informatyczny nie spełnia tych wymagań. Kompleksowe informatyczne rozwiązanie w banku składa się zazwyczaj z co najmniej kilku systemów. System informowania kierownictwa (MIS) potrzebuje więc informacji nie tylko z głównego systemu trans-akcyjnego/finansowego, ale także z innych systemów takich jak np. system front-office'owy, system internetowego dostępu do rachunków. Artykuł prezentuje problemy MIS na przykładzie małego banku korporacyjnego. Autor opisuje podstawy metodologii bankowego MIS oraz implementację MIS. Opisane zostało możliwe zastosowanie arkuszy kalkulacyjnych, hurtowni danych i metod BI. (abstrakt oryginalny)

There are specific requirements for internal reporting of banks. Typical transactional infor-mation systems do not meet these requirements. Management Information Systems (MIS) acquire the information not only from the main transactional/financial system, but also from other systems, e.g. front-office systems, internet access systems, etc. The paper presents problems of MIS on the example of the small bank for corporations. Author describes basics of banking MIS methodology and problems connected with MIS implementation. The usage of spreadsheets, data warehouses and business intelligence methods was presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chmielarz W.: Komputer i bank: systemy informatyczne bankowości, Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania, Warszawa 1997.
  2. Gospodarowicz A. (red.): Bankowość elektroniczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
  3. Kulińska-Sadłocha E" Controlling w banku, PWN Warszawa 2003.
  4. Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, PWE Warszawa 2005.
  5. Ryznar Z., Informatyka bankowa, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej Poznań 1998.
  6. Todman Ch., Projektowanie hurtowni danych, WNT Warszawa 2003.
  7. Simon A., Shaffer S., Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna Kraków 2002.
  8. Kimball R., Ross M., The Data Warehouse Toolkit, Wiley Computer Publishing, New York 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu