BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fojutowski Łukasz
Tytuł
Regionalne uwarunkowania relacji pomiędzy przedsiębiorstwami krajowymi a międzynarodowymi : koncepcja badania i prezentacja wyników
Regional Determinants of the Relationship between Domestic and Foreign Firms - Theoretical Analysis and Empirical Evidence
Źródło
Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 7, s. 67-76, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo państwowe, Strategia przedsiębiorstwa, Rynek pracy
International enterprise, Enterprises, State enterprises, Corporation strategies, Labour market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Praca zawiera nurt teoretyczny i empiryczny. W nurcie teoretycznym autor, na podstawie literatury i własnych przemyśleń, wyróżnił określone rodzaje strategii realizowanych przez firmy krajowe oraz określone uwarunkowania regionalne. Związek między nimi autor próbował rozpoznać na podstawie badania empirycznego. Przedstawione rozważania koncentrują się na sekwencyjnej prezentacji trzech kwestii: warunków regionalnych, strategii przedsiębiorstw krajowych wobec firm zagranicznych oraz związków między warunkami regionalnymi a strategiami, czyli czym jest prezentacja, która zawiera jednocześnie wynik rozważań teoretycznych i ich weryfikacji empirycznej. (fragment tekstu)

It can be assumed that business regional environment consists of many firms pursuing different strategies: competition, cooperation, evasion or withdrawal from the sector. As concerns domestic country's firms, they create their relations with foreign investors under regional conditions, such as labour market and social capital, social and economic infrastructure, regional demand etc. This paper presents a theoretical analysis of the relationships between regional determinants and strategies of the host country's firms. It is followed by the empirical evidence from the Polish car industry in three voivodeships. Indeed, it can be proved that under certain circumstances, such factors as R&D activity in the region, human capital and social factors may exert a significant influence on corporate strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, red. J. Bralczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  2. Budner W., Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004.
  3. Dziemianowicz W., Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne" 1997, nr 21 (54).
  4. Gorynia ML, Schemat analityczny do badań luki przystosowawczej - zarys, w: Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, red. M. Gorynia, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002.
  5. Kalinowski T., Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2006, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2006.
  6. Korporacje międzynarodowe w Polsce: wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji, red. A. Żorska, Difin, Warszawa 2002.
  7. Meyer J.B., Scientific Nomadism and the New Geopolitics of Knowledge, "International Social Science Journal" 2001 , Vol. 168.
  8. Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, red. M. Gorynia, PWE, Warszawa 2005.
  9. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 1998, nr 91, poz. 576.
  10. Waniak-Michalak H., Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wolter Kluwers Polska, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-8877
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu