BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malik Radosław
Tytuł
Przenoszenie usług biznesowych do Polski : uwarunkowania, przebieg i skutki procesu
Offshoring business service to Poland: reason for, development of and results of process
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 1, s. 203-223, tab., wykr., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Usługi biznesowe, Zatrudnienie, Polityka gospodarcza
Business services, Employment, Economic policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Istotnym aspektem globalizacji jest międzynarodowa wymiana usług, której wartość w ostatniej dekadzie rosła średnio o blisko 10% rocznie. Duże znaczenia w rozwoju międzynarodowej wymiany usług ma proces delokalizacji, czyli przenoszenia wykonywania usług do innego kraju. Proces ten odzwierciedla zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw wynikające z ich adaptacji do ewolucji globalnego otoczenia i szybkich zmian technologicznych. Z syntezy badań za wartej w publikacji Banku Światowego wynika, że wartość usług biznesowych przeniesionych do innego kraju osiągnęła w 2010 roku ponad 200 mld dol. Tym samym globalna wartość przeniesionych usług biznesowych zwiększyła się trzykrotnie w latach 2006-2010. Z perspektywy krajów macierzystego i goszczącego przenoszenie wykonywania usług ma liczne następstwa zarówno w skali mikro- i makroekonomicznej.W związku z tym istotne wydaje się podjęcie próby analizy przenoszenia usług biznesowych z punktu widzenia Polski jako kraju goszczącego.Ważnym pytaniem dotyczącym przenoszenia usług biznesowych do Polski jest kwestia ewolucji uwarunkowań tego procesu.Jej analiza pozwala określić m.in. zakres możliwych działań polityki gospodarczej w różnych dziedzinach związanych z przenoszeniem usług. W istniejącej literaturze brak jest kompleksowych analiz przebiegu procesu przenoszenia usług biznesowych do Polski oraz ich następstw. (fragment tekstu)

As a result of scienti‡ c development, liberalization of the global economy and transformation of multinational enterprises, offshoring of business services has become a crucial area of international collaboration. The evaluation of location attractiveness of the Polish economy shows a rapid decline in ‡ nancial factors combined with a growth in quality and availability of human resources. The offshoring of business services to Poland can be largely attributed to multinational enterprises and has been performed in a form of foreign direct investment. Moreover, the analysis of the offshoring process suggests a signi‡ cant increase in a pace of business services transfer to Poland between 2004 and 2008, as well as a considerable decline after 2008. The main outcomes of business services offshoring include: foundation of business entities specialized in delivery of business services and subsequent development of the business service sector, a signi‡ficant export growth and an increased employment in related areas.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Boston Consulting Group, U.S. manufacturing nears the tipping point, 2012, s. 8-10, https://www.bcgperspectives.com/content/articles/manufacturing supply_chain_management_us_manufacturing_nears_the_tipping_point (6.01.2012).
 2. _ Chilimoniuk E., Eksport usług biznesowych z Polski, "Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu'', Poznań 2011, s. 43.
 3. Chilimoniuk-Przeździecka E., Offshoring in Business Services Sector over the Business Cycle: a Case of Growth of the International Cooperation, "Folia Oeconomica Stetinensia" Vol. 10, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 8.
 4. Gereffe G., Fernandez-Strak K., The Offshore Services Value Chain, Developing Countries and the Crisis, The World Bank 2010, s. 7, www.econ.worldbank.org(6.01.2013).
 5. Godlewska-Majkowska H., Usługi dla biznesu, w: Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007, red. H. Godlewska-Majkowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 161-162.
 6. http://unctadstat.unctad.org/ (6.01.2012).
 7. http://unctadstat.unctad.org/ (6.01.2013).
 8. http://unctadstat.unctad.org/(6.01.2012).
 9. Kearney A. T., Global Services Location Index z lat 2004, 2005, 2007, 2009, 2011.
 10. Kearney A. THe Shifting Geography of Offshoring, 2009, s. 12 http://www.atkearney.com/gbpc/global-services-location-index (6.01.2013)
 11. Kedia B. L., Mukherjee D., Understanding o€ shoring: A research framework based on disintegration, location and externalization advantages, "Journal of World Business" 2009, Vol. 44, s. 257.
 12. KPMG, Knowledge Process Outsourcing, Unlocking top-line Growth by Outsourcing ,,the Core",2008, s. 8, 19-23, http://www.kpmg.com/in/en/issuesandinsights/articlespublications/pages/knowledgeprocessoutsourcing-unlockingtoplinegrowthbyoutsourcing%E2%80%9Cthecore%E2%80%9D,february2008.aspx
 13. Manolopoulos D., Papanastassiou M., Pearce R., Technology Sourcing in Multinational Enterprises and the role of Subsidiaries: an empirical investigation, "International Business Review" 2005, Vol. 14, s. 262-263.
 14. Micek G., Działek J., Górecki J., Centra usług w Krakowie i ich relacje z otoczeniem lokalnym, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010, s. 67.
 15. Ministerstwo Gospodarki Narodowej, Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020, 2011, s. 31, http://bip.mg.gov.pl/files/upload/13843/program7czerwca2011.pdf (6.01.2012).
 16. Ministerstwo Gospodarki, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w latach 2001-2010 - ogólne tendencje, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2011, s. 7.
 17. Poland as a Destination of Shared Service Center, Konsultingowa firma KPMG 2009.
 18. Radło M. J., Kowalewski O, Wpływ globalizacji na polską gospodarkę, ,,Materiały i Studia'' nr 230, Warszawa 2008, s. 82.
 19. Raport McKinsey z 2003 roku New Horizons: Multinational Company Investment in Developing Economies, s. 500.
 20. Rybiński K., Globalizacja w trzech odsłonach, Difin, Warszawa 2007, s. 14-16.
 21. Rymarczyk J., Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012, s. 30-32.
 22. Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych 2011.
 23. Sektor SSC BPO w Polsce, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych 2010.
 24. Stachowiak K., Instytucjonalne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2007, s. 29-30.
 25. Szuster M., Outsourcing i offshoring w sferze produkcji i usług, "Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu'' nr 156, Poznań 2010, s. 3-5.
 26. Wawrzyniak D., Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych, "Gospodarka Narodowa" 2010, nr 4, s. 90-91, 105-107.
 27. World Investment Report 2004, The Shift Towards Services, United Nations Conference on Trade and Development, New York-Geneva 2004, s. 147.
 28. Zorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007, s. 68.
 29. Zorska A., Outsourcing i przenoszenie usług w dobie globalizacji oraz informatyzacji, w: Globalizacja usług. Outsoursing, offshoring i shared service centers, red. A. Szymaniak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Poznań 2007, s. 189.
 30. Związek Liderów Usług Biznesowych w Polsce, s. 23.
 31. Związek Liderów Usług Biznesowych w Polsce, Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, Warszawa 2012,s. 15, www.paiz.gov.pl/‡ les/?id_plik=18041(6.01.2012)
 32. Związek Liderów Usług Biznesowych w Polsce, Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, Warszawa 2012, s. 23, www.paiz.gov.pl/‡ les/?id_plik=18041 (6.01.2012).
 33. Związek Liderów Usług Biznesowych w Polsce, Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, Warszawa 2012, s. 15, www.paiz.gov.pl/‡ les/?id_plik=18041 (6.01.2012)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2013.1.9
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu