BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hysa Beata (Politechnika Śląska), Mularczyk Anna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Innowacje w cyklu życia produktu - perspektywa rozwoju e-usług
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Systemy wspomagania organizacji SWO 2013, 2013, 91 - 111, tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje w usługach, Cykl życia produktu, Usługi internetowe, e-usługi
Innovations in services, Product life cycle, Internet services, e-services
Abstrakt
W teorii organizacji i zarządzania wyróżnia się wiele modeli cyklu życia organizacji, często jednak można znaleźć opracowania nawiązujące do cyklu życia produktu, technologii, projektu, usług (w tym usług IT), oprogramowania czy cyklu życia informacji. (...)Współczesne organizacje, aby utrzymać się na rynku muszą szybko reagować na zmieniające się warunki i wspomagać działania innowacyjnymi metodami. Bardzo szybko i dynamicznie rozwijającym się sektorem są e-usługi. Celem opracowania jest przedstawienie tej działalności w aspekcie potrzeby wdrażania innowacji zdeterminowanej przez wymagania rynku, w odniesieniu do cyklu życia produktu. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Berezowska A., Krzysiak I., Cykl życia organizacji - etapy i zdarzenia, www.chodkowska.edu.pl/app_cm3/files/91457.pdf (05.2013).
 2. Białoń L., Zarządzanie działalnością innowacyjną. Zarys problematyki, w: Zarządzanie. Teoria i praktyka, nr 1, WSM, Warszawa 2010.
 3. Bień F., Zarządzanie cyklem życia informacji, "IT Security Review" 2007, Nr 3/(4), www.boston-review.com (05.2013).
 4. Bilski E., Dubielewicz I., Cykl Życia oprogramowania - modele, procesy, jakość w normach ISO, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2007.
 5. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A., E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Gdańsk 2008.
 6. Eppler M.J., Burkhard R.A., Visual representations in knowledge management: framework and cases, "Journal Of Knowledge Management" 2007, Vol. 11, No. 4.
 7. Flis R., E-usługi - definicja i przykłady, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009, http://www.web.gov.pl/e-booki/272_423html (05.2013).
 8. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1995.
 9. Hejduk I.K. (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości. Fikcja i rzeczywistość. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2004.
 10. Hysa B., Zapewnienie jakości informacji w procesach informacyjno-decyzyjnych urzędów administracji publicznej, Politechnika Śląska, Gliwice 2012.
 11. Jasłowski J., E-zdrowie jako szansa dla usprawnienia systemów opieki zdrowotnej - perspektywa europejska i jej implikacje dla Polski, w: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '08 - Konwersja wiedzy, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008.
 12. Jurczyk-Bunkowska M., Metoda planowania procesu innowacji dla małych przedsiębiorstw, w: Zarządzanie Przedsiębiorstwem nr 1/10.
 13. Kaczorek G., Handel elektroniczny, w: Informatyka gospodarcza, t. 4, C.H.Beck, Warszawa 2010.
 14. Kasprzak J., Kurczewski P., Lewicki R., Zarządzanie cyklem życia LCM sposobem na wzrost innowacyjności, w: "Inżynieria i Aparatura Chemiczna" 2009, Nr 48/2.
 15. Kasprzak W.A., Pelc K.I., Innowacje - strategie techniczne i rozwojowe, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2012.
 16. Kawecki T. i in., Rozwój sektora e-usług na świecie, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 17. Kochański T., Przedsiębiorstwo a wymagania współczesnego rynku, "Ekonomika i |Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004, nr 8 (655).
 18. Kubacka-Góral K., Wybrane nowoczesne koncepcje zarządzania jako czynniki skuteczności zarządzania strategicznego, Prace Naukowe AE nr 1187, seria: Zarządzanie, z. 5, red. M. Przybyła, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2007.
 19. Laskowski M., Modele cyklu życia projektu systemu informatycznego na podstawie tworzenia serwisów internetowych, http://knip.pol.lublin.pl/wp-ontent/uploads/2012/03/9a64319-modele_text.pdf (03.2013).
 20. Łagowski J., ITIL v3 - Cykl życia usług IT, Materiały z XIV Konferencji PLOUG, Szczyrk 2008.
 21. Martyniak Z., Nowe metody i koncepcje zarządzania, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2002.
 22. Mączyńska E. (red.), Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2010.
 23. Mikuła B., Teoretyczne kierunki w kształtowaniu przedsiębiorstwa przyszłości, w: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, red., B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz, Toruń 2001.
 24. Muszyński J., Karp M., ILM-zarządzanie cyklem życia informacji, http://storagestandard.pl/artykuly/54996.html (03.2013).
 25. Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition, Organisation for Economic Cooperation and Development, Statistical Office of the European Communities, Paris 2005.
 26. Orłowski K., E-usługi przyszłości, http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=5FFA9C0812EB44118BC7D9B114FD21AB (05.2013).
 27. Osiadacz J., Innowacje w sektorze usług - przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 28. Sinkiewicz D., Wizja rozwoju e-usługi, Materiały konferencyjne Gdańsk 2012, www.web.gov.pl/g2/big/.../32ed147aba6143c725fa6c3fcd7c9.pdf (05.2013).
 29. Unold J., Rozwój metod pozyskiwania informacji w cyberprzestrzeni, w: Systemy Wspomagania Organizacji SWO, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2010.
 30. Watson T.J., W poszukiwaniu doskonałego zarządzania, PWN, Warszawa 2001.
 31. Wawrzyniak D.A., Systemy bankowości internetowej, w: Informatyka Gospodarcza, T. 4, red. C.H.Beck, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu