BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rozpędowska-Matraszek Danuta (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach)
Tytuł
Innowacja jako czynnik istotnie wpływający na skrócenie średniego czasu pobytu pacjenta w szpitalu : analiza według województw
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '11, 2012, s. 196-214, tab., wykr., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje w opiece zdrowotnej, Opieka zdrowotna, Usługi medyczne, Statystyka
Innovations in healthcare, Health care, Medical services, Statistics
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W zapewnieniu prawidłowych wyników leczenia dużego znaczenia nabiera właściwa organizacja pracy i wyposażenie placówek w odpowiedni sprzęt. Współczesne uwarunkowania ekonomiczne związane z funkcjonowaniem i rozwojem regionalnym w ramach Unii Europejskiej powodują konieczność podejmowania badań diagnostycznych dotyczących perspektyw rozwoju ekonomicznego regionów w połączeniu że sferą ochrony zdrowia. Jednym z trudniejszych wyzwań są niezbędne zmiany w organizacji opieki zdrowotnej, polegające na osiągnięciu średniego poziom prezentowanego przez kraje Europy Zachodniej. Na ogólny wizerunek polskiej ochrony zdrowia ma również wpływ działalność i funkcjonowanie opieki zdrowotnej w poszczególnych regionach kraju. W ostatnich latach zauważa się korzystne tendencje związane z doposażeniem szpitali i pozostałych placówek służby zdrowia (dzięki czemu stają się innowacyjne) oraz rozwój badań profilaktycznych, mających wpływ na poprawę stanu zdrowia ludności.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Świadek A.: Łańcuchy innowacji w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce - podejście popytowe. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009
 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 3. H. Lewandowska, /d. Rozpędowska-Matraszek: Zasoby ludzkie i rzeczowe publicznych podmiotów sektora ochrony zdrowia w latach 1999-2006. Analiza statystyczno-ekonometryczna W: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '08. Red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2008
 4. Frączkiewicz-Wronka A.: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009
 5. Włodarczyk W.C.: Wprowadzenie do polityki zdrowotnej. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010
 6. Suchecka J.: Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010
 7. Golinowska S.: Wielkość i determinanty wydatków na zdrowie. W: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Tom I, nr 1. Instytut Zdrowia Publicznego WOZ UJ CM, Kraków 2003
 8. Gierusz J., Cygańska M.: Budżetowanie kosztów działań w szpitalu. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2009
 9. Ponikło W.: Kłopoty z urządzeniami medycznymi. "Służba Zdrowia" 2002
 10. Porębska-Miąc T: Narzędzia wspomagające zarządzanie wiedzą o kliencie. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006, nr 1121
 11. Lewandowska H.: Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia. Difin Sp. z o.o., Warszawa 2007
 12. Zarządzenie nr 71/2007/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dz.U. 2004, nr 210, poz. 2135 z późn. zm.
 13. Ministerstwo Zdrowia: Wskaźniki do projektu tworzenia sieci szpitali z elementami analizy sytuacji demograficznej i stanu zdrowia ludności. Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, grudzień 2006
 14. Waller L.A., Gotway C.A.: Applied Spatial Statistics for Public Health Data. John Wiley and Sons, New York 2004
 15. Kancelaria Sejmu, BAS: Wyzwania dla polskiej polityki przestrzennej (materiały konferencyjne). Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008
 16. Suchecka J.: Ekonometria ochrony zdrowia. Absolwent Sp. z o.o., Łódź 1998
 17. Ekonometria współczesna. Red. M. Osińska. Dom Organizatora, Toruń 2007
 18. Greene W.H.: Econometric Analysis. Prentice Hall International, Inc, USA 1997
 19. Dańska B.: Dane panelowe i modelowanie wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych. Tom 3. Red. B. Suchecki. Absolwent, Łódź 2000
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu