BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świątkowski Andrzej Marian (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Traktatowe i konstytucyjne zabezpieczenia zachowania uprawnień do nabytych świadczeń socjalnych
Źródło
Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego, 2011, nr 3, s. 97-118
Słowa kluczowe
Świadczenia socjalne, Prawo zabezpieczenia społecznego, Zabezpieczenie społeczne
Social benefits, Social security law, Social security system
Abstrakt
W artykule omówiono międzynarodowe standardy ochrony prawa do zabezpieczenia społecznego oraz konstytucyjne gwarancje prawa do świadczeń z zabezpieczenia społecznego. Przedstawiono również charakter prawa do zabezpieczenia społecznego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. A.M. Świątkowski, Europejska przestrzeń społeczna, [w:] Władza, naród tożsamość. Studia dedykowane Profesorowi Hieronimowi Kubiakowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 379 i n.
 2. Prawa człowieka. Dokumenty, red. Z. Kędzia, Ossolineum, Wrocław 1989, s. 24 i n.
 3. An Nussberger, Social Security as Human Right, [w:] "Każdy ma prawo do...", red. A.M. Świątkowski, Warszawa 2009, s. 89 i n.
 4. Karta praw społecznych Rady Europy, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 369 i n.
 5. European Social Charter. Collected texts, 5th edition, Strasbourg 2005, s. 9 i n.
 6. A.M. Świątkowski, Międzynarodowe prawo pracy, t. I Międzynarodowe publiczne prawo pracy - standardy międzynarodowe, vol. 3, Warszawa 208, s. 203 i n.
 7. Podstawowe dokumenty Rady Europy z dziedziny polityki społecznej, wybór i opracowanie R.A. Henczel, J. Maciejewska, Warszawa 1997, s. 108 i n.
 8. J. Nickless, European Code of Social Security, Council of Europe Publishing, Strasbourg 2002, passim.
 9. A.M. Świątkowski, Międzynarodowe prawo pracy, t. II Międzynarodowe prywatne prawo pracy, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 595 i n.
 10. H. Zacher, Grundtypen des Sozialrechts, [w:] Festschrift für Wolfgang Zeidler, red. W. Fürst R. Herzog, D. Umbach, de Gruyter, Berlin 1987, s. 572 i n.
 11. The Right to Social Security in European Constitutions, ILO, Geneva 2009, s. 1 i n.
 12. B. De Mars, D. Pieters, P. Schoukens, "Security" as General Principle of Social Security Law in Europe: Conclusions and Legislative Aspects, [w:] Security: A General Principle of Social Security Law in Europe, red. U. Becker, D. Pieters, F. Ross,P. Schoukens, Europa Law Publishing, Groningen 2010, s. 608.
 13. K. Ewing, Social Rights and Constitutional Law, Public Law, 1999, s. 104 i n.
 14. A. Ligomenou, The legal nature of the social right to pension of civil servants, Epitheorisis Dikaiou Koinonikis Asfaliseos - EDKA (Social Insurance Law Review), 1999, s. 920 i n.
 15. K. Kremalis, Der Verfassungsschutz des Rechts auf Sozialversicherung der Arbeitnehmer nach der griechischen Verfassung, [w:] Verafssung, Theorie und Praxis des Sozialstaats, Festschrift für Hans F. Zacher zum 70. Geburstag, red. R. Ruland, B. Baron von Maydel, München 1998, s. 442.
 16. A. Papaioannou, The Constitution and the reduction of state protection in the field of social insurance, EDKA 1991, s. 668 i n.
 17. J. Jończyk, Transformacja ubezpieczeń społecznych i ochrony zdrowia, [w:] Konstytucyjne problemy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, red. H. Szurgacz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 120.
 18. E. Eichenhoffer, Social security reform and the law, [w:] European Institute of Social Security (EISS) Yearbook 2000: Confidence and changes: managing social protection in the new millenium, red. D. Pieters, Kluwer Law International, The Hague 2001, s. 250; T. Gächter, op. cit., s. 570.
 19. M.A. Nowicki, Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór orzecznictwa,Warszawa 1998, s. 379 i n.
 20. A. Gómez-Heredero, Social security as a human right. The protection afforded by the European Convention on Human Rights, Council of Europe Publishing, Strasbourg 2007, s. 27.
 21. D. Pieters, B. Zaglmayer, Social Security Cases in Europe: National Courts, Intersentia, Antwerpen- Oxford 2006, s. 22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-2310
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu