BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matwiejczuk Rafał (Opole University, Poland)
Tytuł
Logistics Potentials in Business Competitive Advantage Creation
Potencjały logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Źródło
LogForum, 2013, vol. 9, nr 4, s. 265-275, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Przewaga konkurencyjna, Potencjał strategiczny przedsiębiorstwa, Wyniki badań, Zdolności dynamiczne
Logistics, Competitive advantage, Strategic potential of enterprise, Research results, Dynamic capabilities
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów osiągania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej na rynku. Wśród czynników determinujących tworzenie tej przewagi można wy-mienić m.in. tzw. potencjały logistyki, stanowiące część składową potencjału strategicznego przedsiębiorstwa. Strukturę i - jednocześnie - hierarchię potencjałów logistyki tworzą w kolejności: (1) zasoby logistyczne, (2) zdolności logistyczne oraz (3) kompetencje logistyki. Metody: W celu rozpoznania potencjałów logistyki determinujących tworzenie przewagi konkurencyjnej warto wykorzystać założenia i elementy współczesnych koncepcji zarządzania, w tym zwłaszcza zarządzania strategicznego. Szczególną rolę w świetle problematyki niniejszego artykułu można przypisać koncepcji zasobowej, koncepcji dynamicznych zdolności oraz - przede wszystkim - koncepcji zarządzania opierającego się na kompetencjach. Wyniki i wnioski: Zakres oraz możliwości oddziaływania potencjałów - w tym zwłaszcza kompetencji - logistyki na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa przedstawiono jak dotąd m.in. w kilku znaczących projektach badawczych. Zaprezentowane syntetycznie w niniejszym artykule wyniki badań przeprowadzonych przez Michigan State University, European Logistics Association we współpracy z A.T. Kearney, Computer Sciences Corporation oraz Capgemini, wskazały na zróżnicowane, ale jednocześnie wyraźne przejawy oddziaływania kompetencji logistyki na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W artykule odniesiono się również do rezultatów badań Katedry Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego przeprowadzonych w przedsiębiorstwach w Polsce, dotyczących znaczenia kompetencji logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej. (abstrakt oryginalny)

Background: Companies constantly search for ways to achieve and sustain long-term competitive advantage. Among the factors influencing the competitive advantage creation there are so called logistics potentials, which constitute a component part of a business strategic potentials. Logistics resources, logistics capabilities and logistics competences are the main components of the logistics potentials structure and hierarchy. Methods: In order to recognize the logistics potentials which determine the competitive advantage creation one may use the assumptions and elements of contemporary management concepts, including strategic management. In particular the article deals with Resource-Based View (RBV), Dynamic Capabilities Concept (DCC) and - first of all - Competence- Based Management (CBM). Results and conclusions: Several significant research projects have presented a wide scope and a large number of possibilities of logistics potentials (and logistics competences in particular) influence on business competitive advantage creation. The article briefly presents the research results conducted by: (1) Michigan State University (USA), (2) European Logistics Association (ELA) in cooperation with A.T. Kearney, (3) Computer Sciences Corporation and (4) Capgemini. The research results have pointed out to differentiated but at the same distinctive symptoms of logistics competences influence on competitive advantage creation. The article also refers to the results of the research carried out by the Chair of Logistics & Marketing at Opole University (Poland) in companies operating in Poland. The research has been mainly dealing with the significance of logistics competences in competitive advantage creation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney J.B., 1991, Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, 17, 1, 99-120.
 2. Barney J.B., Clark D.N., 2007, Resource-Based Theory. Creating and SustainingCompetitive Advantage, Oxford UniversityPress Inc., New York.
 3. Blaik P., Bruska A., Kauf S., Matwiejczuk R., 2013, Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian [Logistics within Business Management System. Relationships and Trends of Changes], PWE, Warszawa.
 4. Blaik P., Matwiejczuk R., 2011, Kompetencje logistyki jako potencjały sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa [Logistics Competences as Potentials of Business Market Success], [in:] Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Strategie funkcjonalne [Strategic Choices in Firms. Functional Strategies], (edited by) E. Urbanowska-Sojkin, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, No.172, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 21-30.
 5. Daugherty P.J., Chen H., Mattioda D.D., Grawe S. J., 2009, Marketing/Logistics Relationships: Influence on Capabilities and Performance, Journal of Business Logistics, 30, 1, 1-18.
 6. Day G.S., Wensley R., 1988, Assessing Advantage: A Framework of Diagnosing Competitive Superiority, Journal of Marketing, 52, 2, 1-20.
 7. Eisenhardt K.M., Martin J.A., 2000, Dynamic Capabilities: What Are They?, Strategic Management Journal, 21, 10/11, 1105- 1121.
 8. Huovinen P., 2008, Platform for Advancing Research in Competence-Based Business Management: A Population of 84 Concepts Published Between the Years 1990-2002, [in:] A Focused Issue on Fundamental Issues in Competence Theory Development, (edited by) R. Sanchez, Research in Competence-Based Management, 4, Emerald Group Publishing Ltd., Bingley, 175-218.
 9. Javidan M., 1998, Core Competence: What Does it Mean in Practice?, Long Range Planning, 31, 1, 60-71.
 10. Kaleta A., 2008, Wstęp [Introduction], [in:] Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce [Strategic Management in Theoretical Research and Practice], (edited by) A. Kaleta, K. Moszkowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 20, Wrocław, 11-12.
 11. Matwiejczuk R., 2011a, Kompetencje logistyki i łańcucha dostaw w świetle badań (cz. I) [Logistics and Supply Chain Competences in the Light of Research Studies (part I)], Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 3, 18-23.
 12. Matwiejczuk R., 2011b, Kompetencje logistyki i łańcucha dostaw w świetle badań (cz. II) [Logistics and Supply Chain Competences in the Light of Research Studies (part II)], Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 4, 19-26.
 13. Matwiejczuk R., 2011c, The Meaning of Logistics Capabilities in Achieving the Market Success by A Company, LogForum, 7, 4, 4.
 14. Matwiejczuk R., 2011d, Zasoby oraz zdolności i kompetencje przedsiębiorstwa w tworzeniu przewagi konkurencyjnej [Firm Resources and Capabilities & Competences in Competitive Advantage Creation], Przegląd Organizacji, 4, 32-35.
 15. Matwiejczuk R., 2012a, The Influence of Logistics Potentials on Business Management, LogForum, 8, 3, 3.
 16. Matwiejczuk R., 2012b, Wpływ kompetencji łańcucha dostaw na tworzenie przewagi konkurencyjnej w świetle badań Computer Sciences Corporation [Supply Chain Competences Impact on Competitive Advantage Creation in the Light of the Research Conducted by Computer Sciences Corporation], Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 11, 7-14.
 17. Prockl G., 2007, Logistik-Management im Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Erklärung und praktischer Handlung [Logistics Management in the Field of Tension Between Scientific Explanation and Practical Action], Deutscher Universitäts Verlag/GWV Fachverlage, Wiesbaden.
 18. Sanchez R., Heene A., 2004, The New Strategic Management. Organization, Competition, and Competence, John Wiley & Sons, Inc., New York.
 19. Sennheiser A., Schnetzler M., 2008, Wertorientiertes Supply Chain Management [Value-Based Supply Chain Management], Springer Verlag, Berlin - Heidelberg - New York.
 20. Teece D. J., Pisano G., Shuen A., 1997, Dynamic Capabilities and Strategic Management, Strategic Management Journal, 18, 7, 509-533.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu