BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smalec Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
E-Administration as a Mean of Communication Between Government Bodies and their Environment
E-administracja jako sposób komunikacji urzędu z otoczeniem
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2013, nr 30, s. 405-417, fig.
Słowa kluczowe
e-administracja, Samorząd terytorialny, Komunikowanie marketingowe, Informatyzacja
e-government, Local government, Marketing communication, Informatization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poruszono zagadnienia dotyczące wykorzystania e-administracji jako sposobu komunikacji urzędów, szczególnie jednostek samorządu terytorialnego ze swoimi odbiorcami. Wskazano na jej korzyści oraz bariery w stosowaniu. Przedstawiono wyniki badań wtórnych dotyczące m.in. wpływu informatyzacji na działania urzędów. Liczba korzystających z usług e-administracji w Polsce nie jest jeszcze duża, najczęściej obywatele korzystają z formularzy elektronicznych. Coraz więcej realizowanych jest projektów dotyczących e-administracji, ale większość z nich dotyczy zakupu sprzętu i technologii, nie zaś zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych odbiorców. W tym obszarze jest zatem wiele jeszcze do zrobienia. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the issues concerning the use of e-administration as a means of communication of government bodies, especially of local government units with their recipients. Benefits and obstacles in the implementation have been indicated. The results of secondary research have been presented on, among others, the influence of informatization onto the functioning of government agencies. The number of citizens using e-administration services in Poland is still low, most often citizens use electronic document forms. More and more projects on e-administration are realized, but most involve purchase of equipment and technology, not fulfilling the communication needs of recipients. This area still needs significant efforts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, A. Wódkowski, E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa 2009, p. 47.
 2. B. KoŜuch, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wyd. Placet, Warszawa 2004, s. 184.
 3. M. Luterek, E-government. System informacji publicznej, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, p. 33.
 4. A. Smalec, Komunikacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego a społeczeństwo informacyjne, w: Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 703, Ekonomiczne Problemy Usług nr 88, t. II, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, p. 430.
 5. A. Smalec, Komunikacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego a społeczeństwo informacyjne, w: Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 703, Ekonomiczne Problemy Usług nr 88, t. II, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, p. 430.
 6. M. Bernarczyk, M. Jabłoński, K. Wygoda, Biuletyn Informacji Publicznej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, p. 12.
 7. http://epuap.gov.pl/wps/portal/ (20.02.2013).
 8. Badanie wpływu informatyzacji na działania administracji i publicznej w Polsce w 2011 r., raport z badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie MSWiA, ARC Rynek i Opinia, Warszawa, sierpień 2011, http://www.law.uj.edu.pl/pracownia/files/raport.pdf oraz Raport MSWiA - informatyzacja a działanie urzędów w Polsce, http://www.msw.gov.pl/portal/pl/2/9459/Raport_ MSWiA__informatyzacja_a_dzialanie_urzedow_w_Polsce.html (10.03.2013).
 9. 0. Nowy start dla e-administracji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2012, p. 10, https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2012/04/MAC-Panstwo-2-0-Nowy-start-dlae- administration i-4-2012_raport_web.pdf (20.03.2013).
 10. Nowa twarz e-administracji, http://17.kmwi.pl/ (20.02.2013).
 11. Złote@ rozdane, http://17.kmwi.pl/ (20.02.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu