BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gdowska Katarzyna Zofia (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Książek Roger (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Cyclic Delivery Scheduling to Customers with Different Priorities
Harmonogramowanie cyklicznych dostaw towarów do odbiorców o różnych priorytetach synchronizacji dostaw
Źródło
LogForum, 2013, vol. 9, nr 4, s. 283-292, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Optymalizacja, Łańcuch dostaw, Programowanie liniowe
Optimalization, Supply chain, Linear programming
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Abstrakt
Wstęp: W pracy przedstawiono problem harmonogramowania cyklicznych dostaw towarów do odbiorców o różnych priorytetach synchronizacji dostaw. Punkty handlowe, o których mowa w tym artykule, nierzadko są ulokowane przy ulicach, newralgicznych dla prawidłowego ruchu kołowego w mieście. W takich miejscach koordynacja dostaw do sklepów ma kluczowa znaczenie, gdyż zapobiega równoczesnym przyjazdom dostawców, a co za tym idzie tworzeniu utrudnień w ruchu. Metody: Problem harmonogramowania cyklicznych dostaw towarów do odbiorców o różnych priorytetach synchronizacji dostaw został sformułowany jako zadanie teoretyczne, dla którego zbudowano model programowania całkowitoliczbowego mieszanego. Specyficzne ujęcie problemu harmonogramowania dostaw cyklicznych było inspirowane problemem układania rozkładów jazdy miejskiej komunikacji publicznej. Wyniki: Eksperyment obliczeniowy polegał na rozwiązaniu i porównaniu uzyskanych wyników dla czterech zbudowanych zadań programowania całkowitoliczbowego mieszanego dla problemu cyklicznych dostaw do odbiorców o różnych priorytetach. Wraz ze wzrostem priorytetu dla jednego odbiorcy ogólna liczba synchronizacji dla całej sieci cyklicznych dostaw zmniejszyła się. W celu porównania jakości rozwiązań wyznaczono wskaźnik synchronizacji, rozumiany jako stosunek liczby synchronizacji dla danego odbiorcy do całkowitej ich liczby w rozwiązaniu dla danego zadania. Zastosowanie priorytetu synchronizacji dla odbiorcy spowodowało poprawę jego wskaźnika synchronizacji dostaw. Wnioski: Przedstawiony model programowania liniowego mieszanego dla zadania harmonogramowania cyklicznych dostaw z priorytetami dla odbiorców może być wykorzystywany do tworzenia harmonogramów dla dostawców produktów do odbiorców, u których występują ograniczenia związane z jednoczesnym obsługiwaniem kilku dostawców równocześnie. (abstrakt oryginalny)

Background: In this paper a cyclic delivery scheduling problem for customers with different priorities is presented. Shops, which are provided with deliveries, are occasionally located in places which are crucial for the proper flow of traffic. In such places coordination of deliveries is crucial; therefore it allows to completely eliminate the phenomenon of the simultaneous arrivals of suppliers. Methods: In this paper the cyclic delivery scheduling problem for customers with different priorities was presented. To this theoretical problem a mix integer programming model was developed. Specific approach to the cyclic delivery scheduling problem is inspired by timetabling problem for urban public transport. Results: Mixed integer programming model was employed for solving four cases of cyclic delivery scheduling problem for customers with different priorities. When the value of the synchronization priority assigned to a single customer raised then the total number of synchronizations in the whole network decreased. In order to compare solutions a synchronization rate was utilized. A simple factor was utilized - the proportion of number of synchronizations of deliveries to a given customer to the total number of synchronizations obtained for the whole network. When the value of synchronization priority raised then the value of synchronization rate of this customer improved significantly. Conclusions: The mixed integer programming model for the cyclic delivery scheduling problem for customers with different priorities presented in this paper can be utilized for generating schedules of serving customers located in places where only one delivery can be received and unloaded at one go and where there is no space for other suppliers to wait in a queue. Such a schedule can be very useful for organizing deliveries to small shops united in a franchising network, since they operate in a way that is very similar to the network presented in this paper. Moreover, in a franchising network it is possible to implement and control coordination between deliveries. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akkerman R., Farahani P., Grunow M, 2010, Quality, safety and sustainability in food distribution: a review of quantitative operations management approaches and challenges, OR Spectrum, 32, 863-904.
 2. Ambroziak, T., and R. Jachimowski, 2011, Wybrane aspekty zagadnienia okien czasowych w problemie trasowania pojazdów [Selected aspects of utilisation of time windows for the vehicle routing problem], Automatyka, 15(2), 51-59.
 3. Campbell M.A., Hardin J.R., 2005, Vehicle minimization for periodic deliveries, European Journal of Operational Research, 165, 668-684.
 4. Castelli L., Pesenti R., Ukovich W., 2004, Scheduling multimodal transportation systems, European Journal of Operational Research 155, 603-615
 5. Ceder A., Golany B., Tal O., 2001, Creating bus timetables with maximal synchronization, Transportation Research Part A, 35, 913-928.
 6. Ching-Ter C., Hsiao-Ching C., 2013, A coordination system for seasonal demand problems in the supply chain, Applied Mathematical Modelling, 37, 3674-3686.
 7. Eranki A., 2004, A model to create bus timetables to attain maximum synchronization considering waiting times at transfer stops, master's thesis, Department of Industrial and Management System Engineering, University of South Florida,. Available at: http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2024&context=etd (Access: September 29, 2012)
 8. Gdowska K.Z., Książek R., 2012a, Utilisation of models of timetable generation in urban public communication applied for tramway network of Krakow, Poland [in:] Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka. XIV międzynarodowa konferencja naukowa: 22-23 listopada 2012, Kraków: materiały konferencyjne [Management - theory and practice. XIV international scientific conference: 22-23 November, 2012, Krakow: proceedings], Krakow, 1-11.
 9. Gdowska K.Z., Książek R., 2012b, Problem układania rozkładów jazdy dla sieci tramwajowej miejskiej komunikacji publicznej [Urban public transport timetabling problem for a tramway network], [in:] TLM 2012. Total Logistic Management: XVI konferencja logistyki stosowanej: Zakopane, 6-8 grudnia 2012. Materiały konferencyjne, [Total Logistic Management: XVI conference of applied logistics: Zakopane, 6-8 December, 2012. Conference Proceedings,] Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Warsaw, 1-11.
 10. Ibarra-Rojas O.J., Rios-Solis Y.A., 2012, Synchronization of bus timetabling, Transportation Research Part B, 46, 599- 614.
 11. Kazan O., Dawande M., Sriskandarajah C., Stecke K.E., 2012, Balancing Perfectly Periodic Service Schedules: An Application from Recycling and Waste Management, Naval Research Logistics (NRL), 59 (2), 160-171.
 12. Laporte G., 1992, The travelling salesman problem: an overview of exact and approximate algorithms, European Journal of Operational Research, 59.
 13. Leunga J.Y.-T., Chen Z.-L., 2013, Integrated production and distribution with fixed delivery departure dates, Operations Research Letters, 41, 290-293.
 14. Nidhi M.B., Anil B., 2011, A cost optimization strategy for a single warehouse multidistributor vehicle routing system in stochastic scenario, International Journal of Logistics Systems and Management, 10 (1), 110-121.
 15. Toth P., Vigo D., 1992, The vehicle routing problem, SIAM Monographs on Discrete Mathematic and Applications, Bologna.
 16. Takei R., Tsai R., Shen H., Landa Y., 2010, A practical path-planning algorithm for a simple car: A Hamilton-Jacobi approach, [in:] Proceedings of the 2010 American Control Conference, ACC, 6175-6180.
 17. Ullrich C.A., 2013, Integrated machine scheduling and vehicle routing with time windows, European Journal of Operational Research, 227, 152-165.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu