BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brusch Michael (Anhalt University of Applied Sciences), Stüber Eva (E-Commerce-Center Köln)
Tytuł
Trends in Logistics in the German E-Commerce and the Particular Relevance of Managing Product Returns
Trendy w logistyce w niemieckim e-handlu oraz znaczenie zarządzania zwrotami towarów
Źródło
LogForum, 2013, vol. 9, nr 4, s. 293-300, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Zachowania nabywcze, Badania empiryczne, Internet
e-commerce, Buying behaviour, Empirical researches, Internet
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Aktualnie można wyróżnić kilka trendów w logistyce handle internetowego, tj. poszukiwanie i osiąganie klientów poprzez różne kanały sprzedaży (zarządzanie multi- oraz cross-kanałami), integracja nowych metod płatności (połączenie metod płatności on-line oraz mobilnych), zamówienie i dostawa w przeciągu tego samego dnia oraz możliwość dokonywania zwrotów (zarządzanie zwrotami towarów). Tutaj rodzi się pytanie czy można zdefiniować czynnik wpływającej na zachowanie się konsumenta dokonującego zakupu poprzez Internet. Metody: Badania przeprowadzono na dwa sposoby. Przedstawiono przegląd najważniejszych trendów występujących w niemieckim e-handlu. Następnie poddano szczegółowej dyskusji zagadnienie zarządzania zwrotami towarów na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych. Wyniki: Zidentyfikowano cztery czynniki wpływające na zachowanie się konsumenta dokonującego zakupu poprzez Internet. Wpływ tych czynników na cztery różne grupy klientów internetowych jest zróżnicowany. Wnioski: Uzyskane wyniki wspomagają proces decyzyjny w e-handlu w obszarze określenia i oceny aktualnych trendów logistycznych. (abstrakt oryginalny)

Background: There are several trends in logistics Internet retailers have to face nowadays, e.g. addressing and reaching customers through different sales channels (multi- or cross-channel management), integration of new payment alternatives (combined online and/or mobile payment methods), ordering and delivery of products from an Internet retailer at the same day (same-day delivery), and allowing product returns (management of product returns). Here the question is, whether relevant factors influencing the buying behaviour of online shoppers as well as groups of these can be found. Methods: Our contribution is analysing this area in two ways. On the hand, an overview about these major trends and the German e-commerce market will be given. On the other hand, the particular relevance of managing product returns will be discussed and through findings from an empirical investigation of German online shoppers expanded. Results: Four relevant factors influencing the behavior of online shoppers could be identified. Applying these four factors four different groups of online shoppers can be differentiated. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson E.T., Hansen K., Simester D., 2009, The Option Value of Returns: Theory and Empirical Evidence, Marketing Science, 28 (3), 405-423
 2. Barr, A., 2013, E-tailers embrace same-day delivery, but U.S. shoppers shrug - survey, http://www.reuters.com/article/2013/03/05/ etailers-deliveryidUSL1N0BWD3C20130305, 05.03.2013
 3. Bonifield C., Cole C., Schultz R.L., 2010, Product Returns on the Internet: A Case of Mixed Signals?, Journal of Business Research, 63 (9-10), 1058-1065
 4. Groß, S., Tischler, A., Eckstein, A., 2013, Erfolgsfaktoren im E-Commerce - Deutschlands Top Online-Shops Vol. 2 [Success factors in the e-commerce - Germanys top online shops vol. 2], Cologne, Germany
 5. Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E., 2006, Multivariate data analysis, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey
 6. Holloway, B.B.; Beatty, S.E. (2003): Service Failure in Online Retailing - A Recovery Opportunity, Journal of Service Research, 6 (1), 92-105.
 7. IFH Köln, 2013, Branchenreport Online-Handel, Jahrgang 2013 [Branch report Internet retail, volume 2013], Cologne.
 8. Institut für Demoskopie Allensbach, 2012: Allensbacher Computer- und Technik-Analysen (ACTA) [Allensbach Computer and Technology Analysis (ACTA)], Allensbach am Bodensee, Germany
 9. Mollenkopf D.A., Rabinovich E., Laseter T.M., Boyer K.K., 2007, Managing Internet Product Returns: A Focus on Effective Service Operations, Decision Sciences, 38 (2), 215-250
 10. Petersen J.A., Kumar, V., 2009, Are Product Returns a Necessary Evil? Antecedents and Consequences, Journal of Marketing, 73 (May), 35-51
 11. Punj, G., Stewart, D., 1983, Cluster analysis and marketing research, Journal of Marketing Research, 20, 134-148
 12. Utter, D.A., 2013, Shop.org Asks If Business Should Rush To Same-Day Delivery, http://www.ecommercebytes.com/cab/cab/abn/y1
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu