BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Truskolaski Szymon (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Technological Collaboration and Observation in the Innovative Activity of Polish Enterprises : CIS 2008 Results
Znaczenie współpracy technologicznej i obserwacji w działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw - wyniki badania CIS (PNT-02)
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 246, s. 320-338, tab., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Współpraca przedsiębiorstw, Współpraca, Wiedza, Nowe technologie, Model logitowy, Analiza empiryczna, Przepływ wiedzy
Innovations, Enterprise innovation, Enterprises cooperation, Cooperation, Knowledge, High-tech, Logit model, Empirical analysis, Knowledge flows
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest empiryczna analiza roli przepływów wiedzy w działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw. Przeprowadzone badania dotyczą zarówno formalnych (współpraca), jak i nieformalnych (obserwacja) możliwości uzyskania dostępu do źródeł wiedzy w celu wyjaśnienia ich znaczenia dla powodzenia i efektów 5 działań innowacyjnych. Badanie opisane w artykule jest oparte na danych jednostkowych zebranych przez GUS w ramach sprawozdania o innowacjach PNT-02, związanego z Community Innovation Survey, prowadzonego pod egidą Eurostatu we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Dane składają się z formularzy 15 840 przedsiębiorstw. Ponieważ kwestionariusz badania PNT-02 zapewnia głównie dane kategoryczne, do testowania hipotez badawczych w artykule wykorzystywane są regresje logistyczne w postaci dwuetapowej procedury HRM (hurdleregression model). Na pierwszym etapie tej procedury wykorzystany jest model logitowy, a na drugim - ocenzurowany ujemny rozkład ; dwumianowy (ZNTB). Analiza przedstawiona w artykule nie tylko potwierdza empirycznie znaczenie przepływów różnych rodzajów wiedzy w działalności innowacyjnej, jak wskazano w tzw. piątej generacji modeli procesu innowacyjnego, ale także ukazuje sposób dobierania partnerów. Przedsiębiorstwa głównie współpracują z partnerami na podobnym poziomie zaawansowania technologicznego. W kraju średnio rozwiniętym, jak Polska, oznacza to międzynarodową współpracę technologiczną dużych przedsiębiorstw w sektorach nowoczesnych technologii i współpracę lokalną średnich przedsiębiorstw w sektorach mniej zaawansowanych technologicznie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to assess econometrically the role of knowledge flows in the innovative activities of Polish enterprises as well as the subsidiaries of foreign companies operating in Poland. The study is based on the CIS-2008 microdata collected by the Polish Central Statistical Office. The data consists of 15 840 observations - of individual companies which answered questions on their innovative activity. As the CIS questionnaire provides mainly categorical data, logistic regressions are used to test research hypotheses in the paper. We use binomial logit at the first stage of the procedure (hurdle regression) and, due to the limitation of the Polish CIS data, a zero-truncated negative binomial at the second stage. The analysis presented in the paper not only confirms empirically the importance of knowledge flows in innovation activity as pointed out in the fifth generation of innovation process models but also reveals a pattern of partners matching. As enterprises choose similarly advanced partners, from the perspective of a medium developed country as Poland, such a matching pattern means the international innovation cooperation of large companies in high-tech sectors and local collaboration in the case of medium-sized enterprises in lower technology sectors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramovsky, L., Kremp, E., Lopez, A., Schmidt, T., Simpson, H., 2005, Understanding Co-operative R&D Activity: Evidence from Four European Countries, IFS Working Papers W05/23, Institute for Fiscal Studies.
 2. Ahuja, G., 2000, The Duality of Collaboration: Inducements and Opportunities in the Formation of Inter-firm Linkages, Strategic Management Journal, vol. 21, no. 3, pp. 317-343.
 3. Aralica, Z., Racic, D., Radic D., 2005, Innovation Propensity in Croatian Enterprises Results of the Community Innovation Survey, iweb.cerge-ei.cz.
 4. Belderbos, R., Carree, M., Diederen, B., Lokskin, B., Veugelers, R., 2004, Heterogeneity in R&D Cooperation Strategies, International Journal of Industrial Organization, vol. 22, no. 8-9, pp. 1237-1263.
 5. Berkhout, A., Hartmann, D., Duin, P., van der, Ortt, R., 2006, Innovating the Innovation Process, Int. J. Technology Management, vol. 34, no. 3/4, pp. 390-404.
 6. Cameron, C., Trivedi, P., 2001, Microeconometrics Using Stata, College Station, Stata Press.
 7. Chesbrough, H., Garman, A., 2009, How Open Innovation Can Help You Cope in Lean Times, Harvard Business Review, vol. 87, no. 12, pp. 68-76.
 8. Clark, K., Fujimoto, T., 1991, Product Development Performance, Harvard Business School Press, Massachusetts.
 9. Criscuolo, C., Haskel, J., Slaughter, M., 2010, Global Engagement and the Innovation Activities of Firms, International Journal of Industrial Organization, vol. 28, no. 2, pp. 191-202.
 10. Faria de, P., Lima, F., Santos R., 2010, Cooperation in Innovation Activities: The Importance of Partners, Research Policy, vol. 39, pp. 1082-1092.
 11. De Propris, L., 2002, Types of Innovation and Inter-firm Co-operation, Entrepreneurship & Regional Development, vol. 14, pp. 337-353.
 12. Diez, M., 2001, The Evaluation of Regional Innovation and Cluster Policies: Towards a Participatory Approach, European Planning Studies, vol. 9, pp. 905-923.
 13. Faems, D., Looy, B., van, Debackere, K., 2005, Interorganizational Collaboration and Innovation: Toward a Portfolio Approach, Journal of Product Innovation Management, vol. 22, no. 3, pp. 238-250.
 14. Freel, M., Harrison, R., 2006, Innovation and Cooperation in the Small Firm Sector: Evidence from "Northern Britain", Regional Studies, vol. 40, no. 4, pp. 289-305.
 15. Garcia-Torres, M., Hollanders, H., 2009, The Diffusion of Informal Knowledge and Innovation Performance a Sectoral Approach, UNU MERIT Working Papers, Maastricht.
 16. Graves, A., 1987, Comparative Trends in Automotive Research and Development, DRC Discussion Paper, no. 54, Science Policy Research Unit., Sussex University Brighton.
 17. Inkpen, A.C., Pien, W., 2006, An Examination of Collaboration and Knowledge Transfer: China-Singapore Suzhou Industrial Park, Journal of Management Studies, vol. 43, no. 4, pp. 779-811.
 18. Jenssen, J.I., Nybakk, E., 2009, Inter-organizational Innovation Promoters in Small, Knowledge-intensive Firms, International Journal of Innovation Management, vol. 13, no. 3, pp. 441-466.
 19. Jindra, B., 2006, The Theoretical Framework: FDI and Technology Transfer, in: Stephen, J. (ed.), Technology Transfer via Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe, Palgrave Macmillan, New York.
 20. Kierzek, R., 2008, Polska nauka w indeksie Hirscha, Sprawy nauki, nr 6-7/137, pp. 29-35 (available in Polish only).
 21. Long, S., Freese, J., 2006, Regression Model for Categorical Dependent Variables Using Stata, College Station, Stata Press.
 22. Loof, H., Heshmati, A., 2002, Knowledge Capital and Performance: A New Firm Level Innovation Study, International Journal of Production Economic, vol. 76, no. 1, pp. 61-85.
 23. Lorenzen, M., 2001, Localized Learning and Policy: Academic Advice on Enhancing Regional Competitiveness Through Learning, European Planning Studies, vol. 9, pp. 163-185.
 24. Mairesse, J., Mohnen, P., 2010, Using Innovations Surveys For Econometric Analysis, NBER Working Papers, no. 15857.
 25. Miotti, L., Sachwald, F., 2003, Co-operative R&D: Why, and with Whom? An Integrated Framework of Analysis, Research Policy, vol. 32, no. 8, pp. 1481-1499.
 26. Mohnen, P., Hoareau, C., 2003, What Type of Enterprise Forges Close Links with Universities and Government Labs? Evidence from CIS 2, Managerial and Decision Economics, vol. 24, no. 2-3, pp. 133-145.
 27. Nieto, M.J., Santamaría, L., 2007, The Importance of Diverse Collaborative Networks for the Novelty of Product Innovation, Technovation, vol. 27, no. 3, pp. 367-377.
 28. Parente, S., 1994, Technology Adoption, Learning-by-Doing, and Economic Growth, Journal of Economic Theory, vol. 63, pp. 346-369.
 29. Rothwell, R., 1994, Towards the Fifth-generation Innovation Process, International Marketing Review, vol. 11, no. 1, pp. 7-31.
 30. Schumpeter, J., 1934, The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle, Transaction Publishers.
 31. Surinach, J., Autant-Bernard, C., Manca, F., Massard, N., Moreno, R., 2009, The Diffusion Adoption of Innovation in the Internal Market, Directorate-General for Economic and Financial Affairs Publications, Brussels.
 32. Surinach, J., Manca, F., Moreno, R., 2011, Extension of the Study on the Diffusion of Innovation in the Internal Market, Directorate-General for Economic and Financial Affairs Publications, Brussels.
 33. Tether, B., 2002, Who Co-operates for Innovation, and Why: An Empirical Analysis, Research Policy, vol. 31, no. 6, pp. 947-967.
 34. Tsai, K.-H., 2009, Collaborative Networks and Product Innovation Performance: Toward a Contingency Perspective, Research Policy, vol. 38, pp. 765-778.
 35. Tseng, S.-M., 2009, A study on Customer, Supplier, and Competitor Knowledge Using the Knowledge Chain Model, International Journal of Information Management, vol. 29, pp. 488-496.
 36. Veugelers, R., Cassiman, B., 2004, Foreign Subsidiaries as Channel of International Technology Diffusion. Some Direct Firm Level Evidence from Belgium, European Economic Review, vol. 48, no. 2, pp. 455-476.
 37. Wolszczak-Derlacz, J., Parteka, A., 2010, Scientific Productivity of Public Higher Education Institutions in Poland: A Comparative Bibliometric Analysis, Ernst & Young Polska, Warsaw.
 38. Wziątek-Kubiak, A., Balcerowicz, E., Pęczkowski, M., 2009a, The Innovation Patterns of Firms in Low and High Technology Manufacturing Sectors in the New Member States, WIIW Working Papers, no. 10/09.
 39. Wziątek-Kubiak, A., Balcerowicz, E., Pęczkowski, M., 2009b, Differentiation of Innovation Behavior of Manufacturing Firms in the New Member States. Cluster Analysis on Firm-level Data, WIIW Working Paper, no. 8/09.
 40. Wziątek-Kubiak, A., Balcerowicz, E., Pęczkowski, M., 2011, Occasional and Persistent Innovators in Poland: An Empirical Study of Obstacles to Innovation and Their Complementarities, Economic studies nr 4, (LXXI).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu