BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baum Rafał (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wajszczuk Karol (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Pepliński Benedykt (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wawrzynowicz Jacek (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Potential For Agricultural Biomass Production for Energy Purposes in Poland : a Review
Źródło
Contemporary Economics, 2013, vol. 7, nr 1, s. 63-74, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Biomasa, Biopaliwa, Energetyka, Strategia rozwoju energetyki odnawialnej
Biomass, Biofuels, Energetics, Renewable energy development strategy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
This study aims to investigate the effect of bond issuance announcements and to determine the company characteristics that could influence this effect. The findings reveal positive cumulative average abnormal returns following bond issuances, indicating that the market considers bond offers to be favorable news. Nevertheless, cross-sectional regression analysis shows an insignificant relation of company profitability, growth opportunities, asset tangibility, size, and managerial ownership with cumulative abnormal returns. The results confirm that there is a signaling effect of bond issuance announcements and that this effect is not affected by company characteristics. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abelson, P. H. (1988). Science Advice to the Government. Science, 239(4844), 1077.
 2. Falkenmark, M., Gottschalk, L., Lundqvist, J., & Wouters, P. (2004). Towards integrated catchment management: increasing the dialogue between scientists, policy-makers and stakeholders. International Journal of Water Resources Development, 20(3), 297-309.V
 3. Grochal, W. (2006). Odnawialne źródła energii przyszłość rynku energetycznego - w Polsce i w regionie świętokrzyskim [Renewable energy sources future of the energy market - in Poland and in the Świętokrzyskie region]. Paper presented at conference: Biogaz z odpadów organicznych jako surowiec energetyczny. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. March 23, 2006, Kielce, Poland.
 4. Grzybek, A. (2008). Ziemia jako czynnik warunkujący produkcję biopaliw [Land area as a factor conditioning production of the biofuels]. Problemy Inżynierii Rolniczej, 1(n. d.), 63-70.
 5. Holmes, J., & Clark, R. (2008). Enhancing the use of science in environmental policy-making and regulation. Environmental Science & Policy, 11(8), 702-711.
 6. IEO. (2010). Sposób osiągnięcia 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie zużycia energii w Polsce w 2020 r. Autorska prognoza Instytutu Energetyki Odnawialnej [Way to achieve 15% share of energy from renewable sources in energy consumption in Poland in 2020. Author's forecast of Institute for Renewable Energy]. Retrieved from http://www.preda.pl/pliki/Dokumenty/Komentarze/autorprognieo.pdf
 7. Krawiec, F. (Ed.). (2010). Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Wybrane problemy [Renewable energy sources in the context of the global energy crisis. Selected Problems].Warszawa: Difin.
 8. Kuś, J., & Faber, A. (2007). Alternatywne kierunki produkcji rolniczej [Alternative trends of agricultural production] (Studia i Raporty IUNG-PIB No 7, pp. 139-149). Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy, Puławy.
 9. Kuś, J., & Faber A. (2009). Produkcja roślinna na cele energetyczne a racjonalne wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich [Crop production for energy and the rational use of Polish agricultural production. The future of the agri-food sector and rural areas]. Paper presented at I Kongres Nauk Rolniczych May 14-15, 2009, Puławy Retrieved from http://www.cdr.gov.pl/kongres1/files/1.3.1.pdf
 10. Majewska-Sawka, A. (2009). Miskant olbrzymi [Miscanthus giganteus]. Czysta Energia, 11(99), 34-35.
 11. Michałowska - Knap, K., Włodarski, M., Dietrich, D. (2010). Zagadnienia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionach - analiza porównawcza [Issues of renewable energy sources in the regions - a comparative analysis]. Instytut Energii Odnawialnej. Retrieved from http://www.gab.com.pl/strony/ef2007/prezentacje/3.pps#610
 12. Minister Gospodarki. (2010). Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (Projekt) [The national action plan for energy from renewable sources (Project)]. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 13. Ministerstwo Gospodarki. (2009). Polityka energetyczna Polski do 2030 roku [Polish Energy Policy until 2030]. Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 roku [Annex to Resolution No. 202/2009 of the Council of Ministers. The document was adopted by the Council of Ministers on 10 November 2009] Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 14. Rada Ministrów (2007). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2008-2013, Dz. U. Nr 110, poz. 757. [Regulation of Ministers of the Council of 15 June 2007 on the National Indicative Targets for 2008-2013 ].
 15. Sørensen, B. A. (2008). A sustainable energy future: Construction of demand and renewable energy supply scenarios. International Journal of Energy Research [Special issue on Renewables and Hydrogen Energy Technologies for Sustainable Development], 32(5), 436-470.
 16. Tollefson, J. (2009). Copenhagen: the scientists' view. Nature, 462(7274), 714-715.
 17. Totlandsdal, A. I., Fudge, N., Sanderson, E. G., van Bree L., & Brunekreef B. (2007). Strengthening the science-policy interface: experiences from a European Thematic Network on Air Pollution and Health (AIRNET). Environmental Science & Policy, 10 (3), 260-266.
 18. van Velthuizen, H. (2003). Agro-ecological zoning of Europe. Paper presented at IRENA Workshop on Land-use/cover change, Landscape state and characterization of rural areas. Joint Research Centre- European Commision. June 23-24, 2003, Ispra, Italy. Retrieved from: http://agrienv.jrc.it/activities/pdfs/irena/Velthuizen-AEZ-Europe.pdf
 19. Wiesenthal, T., Mourelatou, A., Petersen, J-E., Taylor, P. (2006). How much bioenergy can Europe produce without harming environment. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 20. Zegada-Lizarazu, W., Elbersen, H. W., Cosentino, S. L., Zatta, A., Alexopoulou, E. & Monti A. (2010). Agronomic aspects of future energy crops in Europe. Biofuels, Bioproducts and Biorefining [Special Issue: Biofuels for Europe[, 4(6), 674-691.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-0845
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5709/ce.1897-9254.74
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu