BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Swacha Jakub
Tytuł
Miary efektywności ekonomicznej przechowywania danych
Economic efficiency measures for data storage
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 570, s. 421-429, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne aspekty informacji. T. 2
Słowa kluczowe
Efektywność ekonomiczna, Koszty, Inwestycje informatyczne
Economic efficiency, Costs, IT investment
Uwagi
streszcz., summ
Abstrakt
Szybki przyrost ilości danych przechowywanych przez przedsiębiorstwa przekłada się na wysokie koszty funkcjonowania systemów przechowania danych, które mogą być ograniczone pod warunkiem dostępności odpowiednich miar. Zaproponowane w pracy miary efektywności ekonomicznej przechowywania danych pozwalają ocenić efektywność ekonomiczną zarówno przechowania pojedynczego zbioru danych, jak i funkcjonowania całego systemu przechowania danych. (abstrakt oryginalny)

The fast growth of stored data volume and the costs it involves makes it important to realize the economic efficiency of storage systems. The paper describes economic efficiency measures for data storage that allow to evaluate the economic efficiency of not only storing a single dataset but also running an entire storage system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cypryjański, J.: "Metodyczne podstawy ekonomicznej oceny inwestycji informatycznych przedsiębiorstw". Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
  2. Chen, Y.: "Information valuation for Information Lifecycle Management". W: "Second International Conference on Autonomie Computing (ICAC'05)", Seattle, USA, 2005. http://www.almaden.ibm.com/StorageSystems/projects/compliantstorage/iv.pdf.
  3. Gantz, J. F. (red.): "The Expanding Digital Universe: A Forecast of Worldwide Information Growth Through 2010", IDC, marzec 2007. http://www.emc.com/about/destination/digital_universe.
  4. Jackson, C. B.: "The Business Impact Assessment Process and the Importance of Using Business Process Mapping". W: Krause, M. (red.), Tipton, H. F. (red.): "Handbook of Information Security Management", Sixth Edition. Auerbach Publications, Nowy Jork, USA, 2007, ss. 1611-1628.
  5. Niedzielska, E. (red.): "Informatyka ekonomiczna", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
  6. Oleński, J.: "Ekonomika informacji. Metody", PWE, Warszawa 2003.
  7. Swacha, J.: "Długoterminowa ocena wartości informacji w czasie dla zarządzania cyklem życia informacji". W: Szewczyk, A. (red.): "Problemy społeczeństwa informacyjnego", tom II, Wydawnictwo Printshop, Szczecin 2007, ss. 630-634.
  8. Swacha, J.: "Estimating the cost of computer system working time". W: "Proceedings of the IXth International Conference CADSM 2007". Publishing House of Lviv Politechnic National University, Lwów, Ukraina, 2007, ss. 204-205.
  9. Szczepankowski, P.: "Ocena efektywności kapitału intelektualnego jako źródła kształtowania wartości przedsiębiorstwa". W: Urbańczyk, E. (red.): "Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa", Zeszyty Naukowe nr 406, tom II, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005, ss. 675-691.
  10. Winkler, R. L.: "An Introduction to Bayesian Inference and Decision", Second Edition. Probabilistic Publishing, Gainesville, USA, 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu