BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jóźwicki Rafał (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Tytuł
Zarządzanie aktywami trwałymi przedsiębiorstwa w kontekście różnic naliczania amortyzacji według prawa bilansowego i podatkowego
Fixed Assets Management in Companies and the Difference in Depreciation Write-offs Based on Personal and Corporate Income Tax Acts
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 871-880
Słowa kluczowe
Zarządzanie aktywami, Środki trwałe, Amortyzacja, Prawo bilansowe, Prawo podatkowe
Asset management, Fixed assets, Amortization, Balance law, Tax regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa wymaga podejmowania przez podmiot wielu działań, których słuszność przekłada się na osiągany wynik finansowy. Istotnym obszarem decyzji ekonomicznych jest polityka zarządzania aktywami trwałymi, co ma swój wyraz m.in. w wyborze metod amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Rozwiązania prawne w zakresie amortyzacji powodują, że w polskiej rzeczywistości gospodarczej ma ona dwa wymiary: podatkowy i handlowy. Zasady określania amortyzacji handlowej określa ustawa o rachunkowości, z kolei analogicznych zasad w odniesieniu do amortyzacji podatkowej szukać należy w prawie podatkowym. W niniejszym opracowaniu dokonano identyfikacji obszarów stanowiących różnicę w zakresie naliczania amortyzacji według prawa podatkowego i bilansowego. (abstrakt oryginalny)

Assets lose their value over time and must be replaced when the end of their useful life is reached. There are many methods that are used to write off an asset's depreciation cost. In general depreciation is a systematic process of distributing the cost of tangible assets over the life of assets. Depreciation reported for accounting and tax purposes may differ substantially. In this paper the Author indicates difference in depreciation write-offs based on personal and corporate income tax acts in Poland, because taxpayers may use various methods of tangible assets depreciation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Grzybowska M., Wieczorek-Fronia M., Zubrzycki J., Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, Wydawnictwo Unimex, Wrocław 2007, s. 271.
  2. Iwin-Garzyńska J., Kapitał amortyzacyjny w zarządzaniu finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 79-80.
  3. Juszczyk J., Środki trwałe w księgach rachunkowych, "Buchalter", nr 9/99, s. 4.
  4. Krynicki J., Trzemżalski J. (red.), Środki trwałe. Aspekt podatkowy i rachunkowy, Wydawnictwo Buchalter, Szczecin 2003, s. 7.
  5. Reiter T., Amortyzacja w świetle przepisów ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowe, [w:] "Monitor rachunkowości i finansów", Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, nr 5/2007.
  6. Sawicki K. (red.), Rachunkowość finansowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 48.
  7. Winiarska K. (red.), MSR 16. Rzeczowe aktywa trwałe, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, s. 50.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu