BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świerk Joanna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Rola benchmarkingu w doskonaleniu przedsiębiorstwa
The Role of Benchmarking in Improving Business
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 881-891, tab., rys.
Słowa kluczowe
Benchmarking, Doskonalenie organizacji przedsiębiorstwa, Organizacja pracy
Benchmarking, Enterprises organisation improving, Work organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w bardzo szybko zmieniającym się otoczeniu wymaga ciągłego i permanentnego stosowania narzędzi umożliwiających dostosowywanie się organizacji do pojawiających się zmian. Jednym z nich jest benchmarking, który umożliwia doskonalenie organizacji na zasadzie uczenia się od innych. Może być on stosowany do usprawniania w zasadzie wszystkich obszarów działań przedsiębiorstwa, dzięki czemu jest często wykorzystywany w praktyce gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

The article presents benchmarking as a concept of business improvement practices. Benchmarking is the process of identifying "best practice" in relations to both products (including) and the processes by which those products are created and delivered. The search for "best practice" can taker place both inside a particular industry, and also in other industries. Benchmarking involves looking outward (outside a particular business, organisation, industry, region or country) to examine how others achieve their performance levels and to understand the processes they use. In this way benchmarking helps explain the processes behind excellent performance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barber E., Benchmarking the Management of Projects: a Review of Current Thinking, "International Journal of Project Management" 2004, nr 22, s. 303.
 2. Bogan C., English M., Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, OnePress, 2006, s. 223-224.
 3. Czyż-Gwiazda E., Benchmarking. Benchmark Index czyli jak porównywać się z najlepszymi?, Centrum Benchmarkingu Polska, Katowice 2006, s. 11.
 4. Gabrusewicz G., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 1998, s. 267.
 5. Grudzewski W., Jaguszyn-Grochowska S., Zużewicz L., Benchmarking - istota i zastosowanie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 1999, nr 7, s. 6.
 6. Kowalak R., Benchmarking w realizacji strategii przedsiębiorstwa, [w:] Rachunkowość zarządcza i controlling a strategie przedsiębiorstw i instytucji, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", 2005, nr 1080, s. 148-149.
 7. Kuczewska J., Europejska procedura benchmarkingu. Programy i działania, PARP, Warszawa 2007, s. 45-46.
 8. Kwas M., Dlaczego benchmarking? Rola benchmarkingu w promowaniu najlepszych wzorców, Centrum Benchmarkingu Polska, s. 9. (dostęp: 10.05.2010 r.).
 9. Martyniak Z., Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa 1996, s. 303-304.
 10. Nowak E. (red.), Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2008 r., s. 218-219.
 11. Rugby D., Management Tools Survey 2003: Usage up as Companies Strive to Make Headway In Tough Times, "Strategy and Lidership", 2003, nr 5 (31), s. 5-6.
 12. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., Controlling, analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin 2007, s. 87-88.
 13. Węgrzyn A., Benchmarking. Nowoczesna metoda doskonalenia przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Antykwa, Kluczbork-Wrocław 2000, s. 94-95.
 14. Ziębicki B., Benchmarking w doskonaleniu organizacji usług użyteczności publicznej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2007, s. 42-43.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu