BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gostomczyk Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Time Driven Activity Based Costing - przykład zastosowania
Time-Driven Activity-Based Costing - application example
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 289, s. 217-225, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej
Słowa kluczowe
Rachunek kosztów działań sterowany czasem, Rachunek kosztów działań
Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC), Activity Based Costing (ABC)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania rachunku kosztów działań opartego na czasie (TDABC) w działalności przedsiębiorstwa oraz wynikające z tego korzyści. TDABC jako bardziej unowocześniona wersja powszechnie stosowanego rachunku kosztów działań (ABC) może przynieść przedsiębiorstwu bardziej wymierne korzyści, wynikające z uwzględnienia wymiaru czasowego przy analizie ponoszonych kosztów. Pomijany w ABC problem czasu jest jednym z kolejnych czynników, mających wpływ na zmniejszenie kosztów tej działalności. Tak więc aspekt czasu powinien być uwzględniony podczas analizy rentowności działań przedsiębiorstwa. Autorka przedstawia dwa studia przypadków jako przykłady potwierdzające korzyści zastosowania bardziej nowoczesnej odmiany rachunku kosztów działań, jaką jest TDABC.

This article presents the possibilities of uses of Time-Driven Activity-Based Costing (TD-ABC) in a company with the consequent benefits. TD-ABC as a more modern version of the widely used Activity Based Costing (ABC) can bring more tangible benefits to a company resulting from the account of the time dimension in the analysis of the costs incurred. The issue of time which is skipped in ABC is one of the following factors which impact the reduction of the cost of this activity. Therefore the aspect of time should be taken into account when analyzing the profitability of the company's activities. The author presents two case studies as examples proving the benefits of a more modern variety of activity based costing, which is the TD-ABC.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Adeoti AA., Valverde R., A Time-Driven Activity Cost Approach for the Reduction of Cost of IT Services: A Case Study in the Internet Service Industry, Proceedings of the Eighteenth Americas Conference on Information Systems,Seattle, Washington, August 2012.
 2. Bruggeman W., Everaert P., Time-driven Activity-based Costing: exploring the Underlying Model, "Journal of Cost Management" 2007, 21(2).
 3. Dameere N., Stouthuysen K., Roodhooft R., Time-Driven Activity-Based Coting in an outpatient clinic environment: Development, relevance and managerial impact, Health Policy, Elsevier Ireland Ltd., 2009.
 4. Dawi D.S., R. di Mascio, E.J. van Voorthuysen, Application of Time-Driven Activity-Based Costing to an Industrial Service Provider, Proceedings of the Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference, 2012.
 5. Kaplan R.S., Anderson S.R., Time Driven Activity Based Costing, Harvard Business School, November 2003.
 6. Kaplan R.S., Anderson S.R., Time Driven Activity Based Costing, Harvard Business Review, November 2004.
 7. Kaplan R.S., Anderson S.R., Time Driven Activity Based Costing, Harvard Business School, July 2006.
 8. Kaplan R.S., Anderson S.R., Time Driven Activity Based Costing. A simpler and more powerful path to higher profits, Harward Business School Press, Boston 2007.
 9. Pernot E., Roodhooft F., Van den Abbeele A., Time-driven activity-based costing for interlibrary services: A case study in a university, "The Journal of Academic Librarianship" 2007, 33(5).
 10. http://www.12manage.com/methods_abc.html.
 11. http://www.sas.com/news/ sascom/2008q2/feature_abc.html.
 12. http://hbswk.hbs.edu/item/5436.html.
 13. http://psymphony.wordpress.com/2011/02/11/continual-improvement-and-time-driven-activity-based-costing.
 14. http://www.pracownicy.ue.poznan.pl/masztalerz/RZ.wyk.05.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu