BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieteska Stanisław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Straty nadzwyczajne przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2006 nie objęte ochroną ubezpieczeń majątkowo - osobowych
Extraordinary Losses of Enterprises in Poland in 2000-2006 Not Covered by Property - Personal Insurances
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 937-945, tab.
Słowa kluczowe
Gospodarka rynkowa, Ochrona ubezpieczeniowa, Straty gospodarcze, Ubezpieczenia
Market economy, Insurance protection, Economic losses, Insurances
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W warunkach gospodarki rynkowej wyniki działalności przedsiębiorstw uzależnione są od wielu różnych czynników. Wyniki ekonomiczne wielu przedsiębiorstw i gałęzi gospodarczych wykazują, że wiele z nich osiągnęło nadzwyczajne straty finansowe. W artykule podejmujemy próbę określenia skali strat nadzwyczajnych w poszczególnych działach gospodarki narodowej. Staramy się odpowiedzieć na pytanie dlaczego nie zostały objęte ochroną ubezpieczeniową. (abstrakt oryginalny)

In a market economy, results of the enterprises are dependent on many factors. Economic performance of companies and branches of economy show that many of them were affected by extraordinary financial loss. This article attempts to determine the scale of extraordinary losses in several branches of national economy. Moreover it attempts to answer the question why they are not covered by insurance protection. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń, pod red. W. Sułkowskiej, Zakamycze, Kraków 2000, s. 80.
  2. Komentarz do ustawy o rachunkowości, pod red. Teresy Kiziukiewicz, Warszawa 2006, Lexis Nexis, s. 74-75.
  3. Kubański P., Komentarz do ustawy o rachunkowości, Rachunkowość - MSR - Podziałki, Gdańsk 2002, s. 92.
  4. Pazio N.M., Formanowska A., Struktura świadomości ubezpieczeniowej, "Wiadomości ubezpieczeniowe", nr 3,4/2002.
  5. Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, red. Z. Messner, PWN, Warszawa 2007, s. 46.
  6. Rocznik statystyczny przemysłu z lat 2004, 2007. Tabele - Wynik Finansowy przedsiębiorstw przemysłowych.
  7. Trenczek S., Kilka uwag do oceny współwystępujących zagrożeń w kopalniach węgla kamiennego, Górnictwo i geologia, zesz. 5/2009, s. 137-143.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu