BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworzyńska Magdalena (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
System opieki zdrowotnej w Niemczech
Germany's Health Care System
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 995-1007, rys.
Słowa kluczowe
System ochrony zdrowia, Finansowanie ochrony zdrowia, Organizacja ochrony zdrowia, Struktura organizacyjna
Health care system, Health care financing, Organization of health care, Organisational structure
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja systemu opieki zdrowotnej w Niemczech, jego organizacji i sposobu finansowania. Poznanie rozwiązań w zakresie funkcjonowania i organizacji systemu opieki zdrowotnej w Niemczech może być wykorzystane w procesie przekształceń systemu opieki zdrowotnej w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is the presentation of Germany's health care system, his organization and the way of financing. Meeting solutions in functioning and the organization of the system of the health care in Germany can be used in the process of transformations of the system of the health care in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banach M., P. Okoński, System ochrony zdrowia nad Odrą, "Przewodnik Lekarza", 2004, 10, s. 18.
 2. Białynicki-Birula P., Reforma służby zdrowia w Niemczech - modyfikacja czy zmierzch systemu kas chorych?, http://www.e-gap.pl, 14.04.2007, s. 1.
 3. Busse R., Riesberg A., Health Care Systems In Transition: Germany, WHO Regional Office for Europe on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies, Copenhagen 2004, s. 30-31.
 4. Choduj B., System opieki zdrowotnej - efekty zmian w Polsce i krajach sąsiednich, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002, s. 106.
 5. Dotkuś W., Pomiar zadłużenia w publicznych zakładach opieki zdrowotnej województwa dolnośląskiego, Prace Naukowe nr 1098, Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 19.
 6. Fedorowski J.J., Niżankowski R. (red.), Ekonomika medycyny. Kompendium dla lekarzy i studentów medycyny, PZWL, Warszawa 2002, s. 58.
 7. Knypl K., Szpital Europa, "Menedżer Zdrowia", nr 4/2007, s. 52.
 8. Kozierkiewicz A., System wartościowania pracy lekarzy, "Przewodnik Lekarza", 2003, 6, 7/8, s. 41.
 9. Kozierkiewicz A., Łanda K., DRG-skazani na gospodarność, http://www.hta.pl/dok/gosp.pdf, 23.10.2006.
 10. Lipowska N., Niemiecki system opieki zdrowotnej, http://www.nazdrowie.pl, 22.02.2005.
 11. Lipowska N., Niemiecki system opieki zdrowotnej, http://www.nazdrowie.pl, 22.04.2005.
 12. Niżnik J., W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia, Oficyna Wydawnicza Brandta, Bydgoszcz-Kraków 2004, s. 71.
 13. Paszkowska M., Finansowanie systemu opieki zdrowotnej w wybranych państwach UE, "e-Finanse", 1/2006, s. 9.
 14. Sowada Ch., Ochrona zdrowia w Niemczech, "Polityka społeczna", nr 10/2001, s. 38.
 15. Wieczorkowska A., Ordnung muβ 00000sein, "Menedżer Zdrowia", nr 1/2008, s. 51.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu