BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bogdańska-Czyrnek Dorota
Tytuł
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce : struktura branżowa w latach 1996-2006
Foreign Direct Investment in Poland - Industry Structure in the Years 1996-2006
Źródło
Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 7, s. 112-122, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Inwestycje zagraniczne Polski, Lokaty, Kapitał zagraniczny
Direct investments, Foreign investment, Polish foreign investments, Investments, Foreign capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza zmian w strukturze branżowego rozmieszczenia BIZ w Polsce w latach 1996-2006 oraz potwierdzenie hipotezy o jej poprawienie. W artykule zastosowano przede wszystkim metodę analizy porównawczej. W pierwszej części przedstawiono strukturę branżową zobowiązań o tytuł BIZ w Polsce na 31.12.2006 r. w porównaniu do stanu na 31.12.1996 r. oraz podniesiono problem ich koncentracji w ograniczonej liczbie sektorów gospodarki. Następnie przeprowadzono analizę struktury branżowej napływu lokat bezpośrednich do naszego kraju w latach 1996-2006i oceniono różnice w strukturze napływu w 2006 r. w porównaniu ze strukturą zobowiązań z tytułu BIZ na dzień 31.12.2006r. W ostatniej części opracowania dokonano badania rozlokowania kapitału zagranicznego w sekcji przetwórstwo przemysłowe na tle struktury produkcji sprzedanej w polskiej gospodarce w badanym okresie. (fragment tekstu)

From the early beginning of the transformation process in Poland, foreign capital has been taking part in the changes of Poland's economic structure, mainly through foreign direct investment. Industry structure of foreign direct investment is one of key factors from the economic point of view, as it determines the real impact of foreign capital on the economy of the host country. The paper presents the position of foreign direct investments in Poland broken by economic activities as of 31.12.2006 in comparison to 31.12.1996, as well as the structure of flows of foreign direct investment to Poland in the years 1996-2006. First of all, the problem of investments' concentration in a few sectors was presented; then the analysis of industry structure of the capital invested in comparison to the structure of sold production in the manufacturing sector in Poland in the above mentioned period was made. As a result of the analysis, the hypothesis about the improvement of industry structure of foreign direct investment in Poland in the years 1996-2006 was confirmed, i.e. a decrease of their concentration and an increase of their share in high-technology sectors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Deszczyński P., Inwestycje bezpośrednie RFN w Polsce w okresie transformacji, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, rok LXV1, z. 1/2004.
 2. Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 1996 r., GUS, Warszawa 1997.
 3. Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2006 r., GUS, Warszawa 2007.
 4. Jelonkiewicz W., The Public and Foreign Investment, "The Warsaw Voice" 8.04.2001.
 5. Karaszewski W., Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 1990-1999 (miejsce w gospodarce kraju, czynniki i perspektywy rozwojowe), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002.
 6. Rocznik statystyczny 1997, GUS, Warszawa 1997.
 7. Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2007, GUS, Warszawa 2007.
 8. Wysokińska Z., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na dostosowania strukturalne w gospodarce w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. Z. Olesiński, PWE , Warszawa 1998.
 9. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 1996 roku, NBP, Warszawa 1997.
 10. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2002 roku, NBP, Warszawa 2003.
 11. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2004 roku, NBP, Warszawa 2005.
 12. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2005 roku, NBP, Warszawa 2007.
 13. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku, NBP, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-8877
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu