BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Celiński Ireneusz (Silesian University of Technology, Poland), Sierpiński Grzegorz (Silesian University of Technology, Poland)
Tytuł
Dynamiczne zarządzanie flotą transportu zbiorowego
Real Time Model for Public Transportation Management
Źródło
LogForum, 2014, vol. 10, nr 1, s. 31-41, rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie flotą pojazdów, Transport, Modele zarządzania
Fleet management, Transport, Management models
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Artykuł prezentuje koncepcję zarządzania flotą transportu zbiorowego w aspekcie dynamicznym. Współcześnie istnieje wiele możliwości technicznych identyfikacji popytu w sieci transportowej. Można również wskazać zasadne podstawy szacowania i sterowania podażą. Artykuł ten jest opisem ogólnej koncepcji systemu zarządzania flotą transportu zbiorowego w oparciu o bilansowanie popytu i podaży. Metody: W prezentowanej metodzie wykorzystywany jest opis macierzowy popytu na transport w oparciu o dane z systemów telemetrycznych i telekomunikacyjnych. Skupiono się głównie na ogólnej koncepcji pomijając sposób pozyskiwania danych opisany w innych opracowaniach autorów. Cele: Wynikiem działania przedmiotowego modelu jest budowa systemu zarządzania flotą w czasie rzeczywistym. System taki ma również zapewniać optymalne wykorzystanie ilostanu środków transportu pozostającego w gestii przewoźników funkcjonujących na rynku usług transportowych. Wnioski: Prezentowana koncepcja umożliwia inne spojrzenie na problem zarządzania flotą transportu zbiorowego. Projekt w przypadku wdrożenia powinien pozwolić m. in. na projektowanie dynamicznych rozkładów jazdy, aktualizowanych na bazie obserwacji popytu, a nawet projektowanie dynamicznego rozkładu punktów dostępu do linii transportu zbiorowego. W dalszych pracach należy zwrócić uwagę na problem tzw. reroutingu tras pojazdów transportu zbiorowego na podstawie dynamicznych pomiarów charakterystyki systemu transportowego. (abstrakt oryginalny)

Background: The article outlines managing a public transportation fleet in the dynamic aspect. There are currently many technical possibilities of identifying demand in the transportation network. It is also possible to indicate legitimate basis of estimating and steering demand. The article describes a general public transportation fleet management concept based on balancing demand and supply. Material and methods: The presented method utilizes a matrix description of demand for transportation based on telemetric and telecommunication data. Emphasis was placed mainly on a general concept and not the manner in which data was collected by other researchers. Results: The above model gave results in the form of a system for managing a fleet in real-time. The objective of the system is also to optimally utilize means of transportation at the disposal of service providers. Conclusions: The presented concept enables a new perspective on managing public transportation fleets. In case of implementation, the project would facilitate, among others, designing dynamic timetables, updated based on observed demand, and even designing dynamic points of access to public transportation lines. Further research should encompass so-called rerouting based on dynamic measurements of the characteristics of the transportation system. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. An W., Zeng D., Tao S., 2009, Recognition and Analysis of Traffic Congestion Level. In: Liu R.; Zhang J., Guan Ch. (Eds.) Logistics: The Emerging Frontiers of Transportation and Development in China, 3871-3877
 2. Borriello G. et al., 2005, The disappearing computer: Delivering real-world ubiquitous location systems. Communications of the ACM, 48, 3, 36-41.
 3. Celiński I., Sierpiński G., 2012, Opór przestrzeni dla alternatywnej realizacji podróży. [In:] Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu [Space impedance for alternative travel]. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, 2, 98/2012. Kraków, 49-86.
 4. Celiński I., Sierpiński G., 2013, A dynamic management of a public transportation fleet, LogForum 9 (3), 135-143.
 5. Central Statistical Office, 2013, Number of mobile users at the end of the first quarter of 2013.
 6. Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organization of working time.
 7. Karoń G., Janecki R., Sobota A., Celiński I., Krawiec S., Macioszek E., Pawlicki J., Sierpiński G., Zientara T., Żochowska R., 2009, Program inwestycyjny rozwoju trakcji szynowej na lata 2008÷2011. Analiza ruchu. [The investment program tramway development for the years 2008 ÷ 2011. Traffic Analysis.] NB-67/RT5/2009.
 8. Kauf S., 2010, Logistyka jako narzędzie redukcji kongestii transportowej w miastach, LogForum 6 (1), 37-46.
 9. Mallinckrodt J., 2010, VCI, a Regional Volume/Capacity Index Model of Urban Congestion, Journal of Transportation Engineering, 136 (2), 110-119.
 10. Our Common Future. Report of the World Commission on Environment and Development, Transmitted to the General Assembly as an Annex to document A/42/427 - Development and International Co-operation: Environment 1987 [online], 1.02.2013, http://www.undocuments.net/wced-ocf.htm
 11. Pawlak Zb., 2011, The dynamics of the population flows in metropolitan areas, LogForum 7 (2), 1-15.
 12. Pawlak Zb., 2012, Efficiency of urban congestion problem solving, LogForum 8 (2), 151-156.
 13. Rashid, O., Coulton, P,; Edwards, R., 2005, Implementing Location Based Information/Advertising for Existing Mobile Phone Users in Indoor/Urban Environments. In: IEEE Proceedings of the 4th International Conference on Mobile Business (ICMB'05), Sydney, Australia, 377-383.
 14. Sierpiński G., 2011, Travel behavior and alternative modes of transportation. In: Mikulski J. (Ed.) Transport Systems Telematics. Communications in Computer and Information Science, 239, 86-93. Springer - Verlag Berlin Heidelberg
 15. Sierpiński G., Celiński I., 2012, Use of GSM Technology as the Support to Manage the Modal Distribution in the Cities. In: Subic A., Wellnitz J., Leary M., Koopmans L. (Eds.): Sustainable Automotive Technologies 2012. Springer, Heidelberg, 235-244.
 16. Szymczak M., 2008, Logistyka miejska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 17. Szymczak M., Sienkiewicz-Małyjurek K., 2011, Information in the city traffic management system. The analysis of the use of information sources and the assessment in terms of their usefulness for city routes users, LogForum 7 (2), 37-50.
 18. Tarumi, H., Matsubara, K., Yano, M., 2004, Implementations and Evaluations of Location-Based Virtual City System for Mobile Phones. In: Proceedings of the IEEE Global Telecommunications Conference Workshops. Dallas, USA, pp. 544-547.
 19. Website of Alstom, [online], 7.08.2013, http://www.alstom.com/poland/pl/
 20. Website of ENTE, [online], 7.08.2013, http://ente.com.pl
 21. Website of Pesa, [online], 7.08.2013,http://pesa.pl
 22. White Paper: European transport policy for 2010: time to decide. COM(2001) 370.
 23. White Paper: Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system. COM(2011) 144.
 24. Wratny, J., 2010, Elastyczne formy zatrudnienia w perspektywie polskiego prawa pracy, In: Sadowska-Snarska C. (red.) Elastyczne formy pracy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu