BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Vikulov Vladimir (National Research South Ural State University), Butrin Andrey (National Research South Ural State University)
Tytuł
Risk Assessment and Management Logistics Chains
Zarządzanie ryzykiem i łańcuchami dostaw
Źródło
LogForum, 2014, vol. 10, nr 1, s. 43-49, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Łańcuch dostaw, Optymalizacja ryzyka
Risk management, Supply Chain Management (SCM), Supply chain, Risk optimalization
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Wobec narastającej globalizacji gospodarki oraz wzrostu złożoności i kompleksowości wzajemnych powiązań gospodarczych przedsiębiorstw, konieczne jest wypracowanie nowych metod i technik w celu poprawy i utrzymania pozycji rynkowej. Procesy integracji stwarzają nowe możliwości, ale jednocześnie stwarzają nowe wyzwania dla zarządzających, w tym również w obrębie zarządzania ryzykiem. Metody: Na podstawie analizy znanych narzędzi (zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania ryzykiem w obrębie łańcucha dostaw, zastosowanie teorii prawdopodobieństwa, metod zarządzania ryzykiem oraz metod statystycznych) autorzy zaproponowali nową metodę zarządzania ryzykiem oraz metodę zarządzania łańcuchem dostaw. Zaproponowane narzędzie jest specyficznym hybrydowym rozwiązaniem stworzonym na podstawie narzędzi dostępnych w literaturze. Wyniki: Prezentowana metoda została z powodzeniem zastosowana w ramach ekonomiczno-matematycznych modeli przedsiębiorstwa przemysłowego. Uwzględniono wskaźniki związane z ryzykiem łańcucha dostaw, w tym powodowane przez dostawcę. Autorzy sformułowali metodę optymalizacji poziomu ryzyka łańcucha dostaw we współpracy z dostawcami i klientami. Wnioski: Każda organizacji, która rozpoczyna proces integracji z dostawami i klientami, potrzebuje narzędzi, metodologii oraz technik do identyfikacji "słabych ogniw" w obrębie łańcucha dostaw. Zaproponowana metoda pozwala na opanowanie ryzyka w różnych miejscach łańcucha dostaw oraz zidentyfikowanie zagrożeń, które mogą się pojawić w przyszłości. Metoda ta jest dobra nie tylko do zarządzania ryzykiem, ale również dla poprawy efektywności obecnych metod zarządzania poprzez optymalizację poziomu ryzyka w przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)

Background: In the context of economic globalization and increasing complexity of economic relations enterprises need methods and techniques to improve and sustain their position on the global market. Integration processes offer business new opportunities, but at the same time present new challenges for the management, including the key objectives of the risk management. Method: On the basis of analysis tools known from the pertinent literature (Supply Chain Management and Supply Chain Risk Management methods, methods of probability theory, methods of risk management, methods of statistics) the authors of this paper proposed their own risk assessment method and the method of management of logistics chains. The proposed tool is a specific hybrid of solutions known from the literature. Results: The presented method has been successfully used within the frames of economic-mathematical model of industrial enterprises. Indicators of supply chain risks, including risks caused by supplier are considered in this paper. Authors formed a method of optimizing the level of supply chain risk in the integration with suppliers and customers. Conclusion: Every organization, which starting the process of integration with supplier and customers, needs to use tools, methodologies and techniques for identification of "weak links" in the supply chain. The proposed method allows to fix risk origin places in various links of the supply chain and to identify "weak links" of a logistic chain that may occur in the future. The method is a useful tool for managing not only risks and risk situations, but also to improve the efficiency of current assets management by providing the ability to optimize the level of risk in the current assets management of the industrial enterprise. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Butrin A., Vikulov V., 2012, Application of queueing theory for order execution quality assessment in supply chain, Materials of VIII International theoretical and practical conference "Modern scientific achievments", Sophia, 50-53
  2. Butrin A., Vikulov V., 2012, Application of queueing theory for order execution quality assessment in supply chain, Materials of international scientific conference "Development of logistics business and transport system supported by EU funds", Zagreb, "Fakultet prometnih znanosti", 40-42.
  3. Robert B.Handfield, Kevin McComarck, 2008, Supply Chain Risk Management: Minimizing Disruptions in Global Sourcing, Auerbach Publications Taylor & Francis Group, USA
  4. Sheresheva M. Forms of network interaction of companies, 2010, National Research University HSE, Moscow
  5. Teresa Wu, Jennifer Blackhurst, 2009, Managing Supply Chain Risk and Vulnerability: Tools and Methods for Supply Chain Decision Makers, Springer-Verlag London Limited, London
  6. Tsaplin,V., 2011, Creation of efficiency of industrial enterprise chain cost, Vestnik of South Ural State University, 28 (245), 177-182
  7. Vikulov V., 2011, Risk management in logistic strategy of industrial enterprise as applied to JSC "Chistyy Ural", Materials of International theoretical and practical conference "Economics and Business. Young view", Chelyabinsk, 91-94.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu