BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajdul Marcin (Institute of Logistics and Warehousing in Poznan, Poland), Nowak Piotr (Institute of Logistics and Warehousing in Poznan, Poland)
Tytuł
Innowacyjne podejście do współpracy firm we wspólnej organizacji procesów transportowych
Innovative Approach to Collaboration in Joint Organization of Transport Processes
Źródło
LogForum, 2014, vol. 10, nr 1, s. 51-60, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Współpraca przedsiębiorstw, Transport, Innowacyjność, Myślenie projektowe
Supply chain, Enterprises cooperation, Transport, Innovative character, Design thinking
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Artykuł prezentuje innowacyjne podejście do współpracy niezależnych firm produkcyjnych we wspólnej organizacji procesów transportowych w istniejących łańcuchów dostaw. Praca prezentuje rezultaty osiągnięte przez firmy produkcyjne należące do ECR Polska. Przesłanką do podjęcia współpracy pomiędzy firmami była potrzeba poszukiwania nowych modeli organizacji procesów transportowych celem poprawy ich skuteczności i efektywności. Aktualne podejście do organizacji przewozów charakteryzuje się nieefektywnym wykorzystaniem zasobów. Wynika to głównie z faktu współpracy poziomek między poszczególnych usługodawcami i usługobiorcami. Potwierdziły to nadania potwierdzone przez autorów, a także przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska. Metody: Celem pracy jest przedstawienie sposobu wykorzystania metody "design thinking" do stworzenia nowego modelu współpracy niezależnych firm z wykorzystaniem innowacyjnej platformy komunikacyjnej. Wyniki: Stworzone, w ramach przeprowadzonych przez autorów prac badawczych, rozwiązanie umożliwia jednoczesną pionową i poziomą współpracę niezależnych firm zlecających usługi transportowe jak i firm zajmujących się organizacją procesów transportowych. Efektem tej współpracy jest wyeliminowanie zidentyfikowanych wad istniejących rozwiązań poprzez zrównoważone wykorzystanie dostępnych zasobów. Wnioski: W podsumowaniu autorzy prezentują wyniki pilotażowego wdrożenia opisanego rozwiązania przez firmy w sektorze FMCG w Polsce. Firmy były w stanie zredukować koszty transportu, zwiększyć współczynnik wykorzystania pojazdów, zredukować puste przebiegi, a także zredukować kongestię w regionie, w którym prowadzą działalność. (abstrakt oryginalny)

Background: The paper presents an innovative approach to the collaboration in joint transport processes within existing supply chains which has been implementing by member companies of ECR Poland. Current approach results in inefficient use of resources due to mainly horizontal cooperation between individual service users and service providers. This effect has been demonstrated by research conducted by the author as well as by the European Environmental Agency. Methods: The aim of this paper is to present how design thinking approach allows creation of new transport business model and communication platform. Results: Created solution allowing simultaneous vertical and horizontal co-operation of independent companies involved in the organization of transport processes. The result of such cooperation is the elimination of identified inefficiencies through sustainable use of available resources. Conclusions: The work is summarized by the results of the implementation of presented solutions within the group of companies operating in the FMCG sector in Poland. Companies were able to reduce their transport costs, increase load factor, reduce empty runs as well as reduce congestion on roads where they operate. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bigliardi B, A.I. Dormio, 2009, An empirical investigation of innovation determinants in food machinery enterprises, European Journal of Innovation Management, 12, 2.
 2. European Commission, 2005, Oslo Manual. Proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data, 3rd edition, OECD - Eurostat.
 3. European Enviromental Agency, 2012, Road freight load factors (during the laden trips) [online]. Available at: www.eea.europa.eu/ data-and-maps/figures/road-freight-loadfactors-during [access: 14.09.2012].
 4. Golinska P., Hajdul M. 2011, Multi-agent Coordination Mechanism of Virtual Supply Chain. KES-AMSTA 2011, 620-629.
 5. Golinska P., Hajdul M. 2012, European Union Policy for sustainable transport system - challenges and limitations, [in:] Sustainable transport Golinska P., Hajdul M. (eds.), Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 3-20.
 6. GS1, 2010, GS1 standards in transport and logistics, GS1 Global Office, Brussels.
 7. Hajdul M., 2010, Model of coordination of transport processes according to the concept of sustainable development, LogForum, 3, 21, 45-55.
 8. Hajdul M., Golinska P., 2012, Virtual logistics clusters - IT support for integration, Lecture Notes in Computer Science, 7196, Springer-Verlag, 449-458.
 9. McKinnon A., 2010. European Freight Transport Statistics: Limitations, Misinterpretations and Aspirations, Report prepared for the 15th ACEA Scientific Advisory Group Meeting. Edinburgh: Heriot-Watt University.
 10. Pedersen T. J., Paganelli P., Knoors F., 2010, One Common Framework for Information and Communication Systems in Transport and Logistics, DiSCwise project deliverable, Brussels.
 11. Plattner H., Meinel Ch., Leifer L., 2011, Design thinking: Understand - Improve - Apply, Berlin Heidelberg, Springer Verlag.
 12. Rothwell R., Zegveld W., 1983, Innovation And The Small And Medium Sized Firm : Their Role In Employment And In Economic Change, London, F. Pinter.
 13. Śliwczynski B., Hajdul M., Golińska P., 2012, Standards for transport data exchange in the supply chain - pilot studies. Lecture Notes in Computer Science, 7327, Springer-Verlag, 586-595.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu