BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bastek Adam
Tytuł
Awangarda i kreacja : Nietzsche, Husserl, Wittgenstein
Vanguard and Creation : Nietzsche, Husserl, Wittgenstein
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (6), 2001, nr 897, s. 147-160
Słowa kluczowe
Filozofia, Sztuka
Philosophy, Art
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wyjaśniono pojęcie awangardy i kreacji oraz zwrócono uwagę relację pomiędzy nimi w kontekście poglądów Nietzschego, Husserla i Wittgensteina.

The paper constitutes an attempt to relation between creation and vanguard. Creation and vanguard are a deep and meaningful notions. It is the role of philosophy to formulate these issues into problems. The author of the text attempts to match the task by illustrating important moments of the postCartesian philosophy (Nietzsche, Htisserl, Wittgenstein). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bastek A.: Świat bez kreacji, czyli z perspektywy antyku. "Humanistyka i Przyrodoznawstwo" 1996 nr 2.
 2. Breton A.: Manifest surrealizmu.
 3. Dilthey W.: Rozumienie i życie. Wyboru i przekładu dokonał G. Sowiński. W: Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki. Kraków: Wyd. Naukowe papieskiej Akademii Teologicznej 1993.
 4. Husserl E.: Husserliana. Gesammelte Werke. Phänomenologische Psychologie. Tłum. S. Walczewska. W: K. Święcicka: Husserl. Warszawa: WP 1993.
 5. Husserl E.: Husserliana. Gesammelte Werke. Zur Phänomenologie Intersubjektivität. Tłum. S. Walczewska. W: K. Święcicka: Husserl. Warszawa: PWN 1993.
 6. Husserl E.: Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Księga pierwsza. Tłum. D. Gierulanka. Warszawa: PWN 1967.
 7. Jasieński B.: Manifest w sprawie poezji futurystycznej.
 8. Jaworski S.: Awangarda. Warszawa: WSiP 1992.
 9. Leibniz G.W.: Zasady natury i łaski. Tłum. S. Cichowicz. W: Wyznanie wiary filozofa. Warszawa: PWN 1969.
 10. Marinetti F.T.: Manifest futuryzmu. Oprac. E. Grabska i H. Morawska, W: S. Jaworski: Awangarda. Warszawa 1992.
 11. Marquard O.: Rozstanie z filozofię pierwszych zasad. Przeł. K. Krzemieniowa. Warszawa: Oficyna Naukowa 1994.
 12. Nietzsche F.: Jutrzenka. Myśli o przesądach moralnych. Tłum. S. Wyrzykowski. Warszawa: Wyd. BiS 1992.
 13. Nietzsche F.: Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo. Przeł. W. Berent. Poznań: Zysk i S-ka 1995.
 14. Nietzsche F.: Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości (Studya i fragmenty). Tłum. S. Frycz i K. Drzewicki. Warszawa: Wydawnictwo bis 1993.
 15. Przyboś J.: Człowiek ponad przyrodę.
 16. Tatarkiewicz W.: Dzieje sześciu pojęć. Warszawa: PWN 1988.
 17. Vatimo G.: Nihilizm i postmodernizm iv filozofii. Tłum. M. Potępa. "Przegląd Filozoficzny" nr 1.
 18. Wittgenstein L.: Tractatus logico-philosophicus. Tłum. B. Wolniewicz. W: Filozofia współczesna. T. II. Pod red. Z. Kuderowicza. Warszawa: WP 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-0689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu