BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudycz Helena
Tytuł
Analiza poziomu satysfakcji użytkowników systemów analitycznych opartych na hurtowni danych
Analysis of the level of user satisfaction analytical systems based on the data warehouse
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 570, s. 467-476, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne aspekty informacji. T. 2
Słowa kluczowe
Satysfakcja klienta, Podejmowanie decyzji, Podmioty gospodarcze, Bazy danych
Customer satisfaction, Decision making, Business entity, Databases
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wśród powodów nieudanego zaimplementowania hurtowni danych oraz systemów analitycznych wymienia się również ich brak akceptacji przez użytkowników. W badaniach przeprowadzonych od listopada 2006r. do marca 2007r. spróbowano m.in. zidentyfikować poziom satysfakcji pracowników z wdrożenia hurtowni danych w ich firmach. Wnioski wynikające z tej części badań przedstawiono w niniejszym artykule. Omówiono w nim założenia tego badania, scharakteryzowano rozwiązania informatyczne w rozpatrywanych firmach oraz przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonej analiza oceny satysfakcji z zaimplementowania hurtowni danych oraz systemów analitycznych przez ich użytkowników. (abstrakt oryginalny)

One of the main reason of unsuccessful implementation of the data warehouses and analytical systems is a lack of acceptance of them by users. In the researches which have lasted from November 2006 to March 2007 there is an identification of the workers' satisfaction level from implementation data warehouses in their firms. The aim of this article is presentation of the results from described research. In the article at the beginning the author features establishment of those researches. Then the information systems in researched firms are characterize. The last part of the article contains the briefly characterizes conclusion of data warehouse's and analytical systems' implementation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biere M.: Business Intelligence for the Enterprise, IBM Press 2003.
 2. Dudycz H.: Wstępna analiza istniejących rozwiązań informatycznych w obiektach gospodarczych w kontekście przetwarzania analitycznego, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji SWO'2007, red. T. Porębska-Miąc i H. Sroka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007, s. 353-362.
 3. Dudycz H.: Analiza potrzeb w zakresie systemów informacyjno-decyzyjnych w małych średnich obiektach gospodarczych. Badania wstępne, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, red. R, Knosala, WNT, Warszawa 2005a, 1.1, s. 262-271.
 4. Dudycz H.: Badania wstępne dotyczące oceny rozwiązań informatycznych przez kadrę kierowniczą, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji, red. T. Porębska-Miąc i H. Sroka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005b, s. 37-45.
 5. Dudycz H.: Przetwarzanie analityczne podstawą rozwiązań informatycznych klasy Business Intelligence, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji, red. T. Porębska-Miąc i H. Sroka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004, s. 273-282.
 6. Dudycz H.: Przyczyny nieudanych wdrożeń hurtowni danych w przedsiębiorstwie, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, red. R. Knosala, WNT, Warszawa 2003, tom I, s. 218- 225.
 7. Konowrocka D.: Apetyt na analizy, "Computerworld", Raport specjalny pt. "Rozwiązania Business Intelligence i systemy ERP", grudzień 2006, s. 8.
 8. Kosiba W.: Charakter informacji uzyskiwanych w wyniku drążenia danych w zależności od zawartości merytorycznej hurtowni danych, [w:] Informatyka w zarządzaniu, red. J. Grabara, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2006, s. 93-103.
 9. Moss L. T., Atre S.: Business Intelligence Roadmap: The Complete Project Lifecycle for Decision-Support Applications, Addison Wesley Professional 2003.
 10. Lasocki B.: Kamienie milowe informatyzacji MSP - obecna praktyka i perspektywy, [w:] Systemy informatyczne. Zastosowania i wdrożenia, red. J. Grabara J. i J. Nowak, WNT, Warszawa-Szczyrk 2003, s. 231-241.
 11. Olszak C.: Analiza danych w systemach informatycznych zarządzania, [w:] Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, red. E. Niedzielska, H. Dudycz i M. Dyczkowski. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Wrocław, 2003, nr 986, s. 336-334.
 12. Strojny M.: Zarządzanie wiedzą w Polsce 2004. Raport badawczy, KPMG Sp. z o.o., 2005 (wersja internetowa: http://www.kpmg.pl).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu