BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bilska Agnieszka (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
Organization of Washing and Disinfection during the Production Process in Meat Industry
Organizacja mycia i dezynfekcji w trakcie procesu produkcyjnego w przemyśle mięsnym
Źródło
LogForum, 2014, vol. 10, nr 1, s. 97-107, rys., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Organizacja procesów produkcyjnych, Produkcja mięsa, Przemysł mięsny, Przemysł spożywczy
Organization of production processes, Production of meat, Meat industry, Food industry
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Mycie i dezynfekcja w przemyśle spożywczym są jednymi z ważniejszych operacji, które mają wpływ na bezpieczeństwo i trwałość gotowych produktów, dlatego też stanowią punkty krytyczne procesu produkcji. Metody: W pracy przedstawiono proces mycia i dezynfekcji oraz metody kontroli oceny ich skuteczności działania w zakładach przemysłu mięsnego. Scharakteryzowano właściwości oraz zastosowanie środków myjących i myjąco - dezynfekujących. Podano wymagania stawiane środkom myjącym i dezynfekującym stosowanym w przemyśle spożywczym. Wnioski: Znajomość tych zagadnień jest istotna dla prawidłowej organizacji oraz optymalizacji całości procesu produkcyjnego w przemyśle mięsnym. (abstrakt oryginalny)

Background: Washing and disinfection in the food industry are major operations, affecting safety and stability of final products and therefore they are critical point of the production process. The proper organization of this part of the process ensures significantly the efficiency of the whole process. Methods: The paper presents the process of washing and disinfection as well as control methods to assess their efficiency in meat processing plants. Their properties and application of washing and washing and disinfecting agents were characterized. Requirements imposed on washing and disinfecting agents used in the food industry are reported. Conclusions: It is essential to have knowledge on problems related to organization and optimization of cleaning process in order to properly organize the whole production processes in meat industry. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Act of 25 August 2006 on food and nutrition safety (Dz.U. 06.171.1225 - the Journal of Law Dziennik Ustaw of 27.09.2006).
 2. Blel W., Benezech T., Legentilhomme P., Legrand J., Le Gentil-Lelievre C., 2007. Effect of flow arrangement on the removal of Bacillus spores from stainless steel equipment surfaces during a Cleaning In Place procedure. Chemical Engineering Science 62, 3798 - 3808
 3. Boliński L., Bolińska A., 2003. Mycie i dezynfekcja w produkcji i dystrybucji [Washing and disinfection in production and distribution]. Przemysł Spożywczy 02, 36 - 38
 4. Bremer P.J., Fillery S., McQuillan A.J., 2006. Laboratory scale Clean-In-Place (CIP) studies on the effectiveness of different caustic and acid wash steps on the removal of dairy biofilms. International Journal of Food Microbiology 106, 254 - 262
 5. Diakun J., 2011. Analiza oddziaływania czynników w procesie mycia instalacji i sprzętu [Analysis of the effect of agents in washing of installations and equipment]. Inżynieria Rolnicza 1(126), 23 - 29
 6. Diakun J., Mierzejewska S., 2012. Energia w funkcji skuteczności mycia w systemie CIP [Energy in the function of washing efficiency in the CIP system]. Inżynieria Rolnicza 3(138), 23 - 28
 7. Diakun J., 2013. Przegląd, systematyka i analiza metod mycia [Review, systematics and analysis of washing methods]. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego 1/4(5), 5 - 10
 8. Fryer P.J., Asteriadou K., 2009. A prototype cleaning map: A classification of industrial cleaning process. Trends in Food Science&Technology 20, 255 - 262
 9. Kołożyn-Krajewska D., (ed.) 2001. Higiena produkcji żywności [Food production hygiene]. Wydawnictwo SGGW Warszawa
 10. Kołwzan B., 2011. Analiza zjawiska biofilmu - warunki jego powstawania i funkcjonowania [Analysis of the biofilm phenomenon - conditions conducive of its formation and functioning]. Ochrona Środowiska 4, 33, 3 - 14
 11. Koo O-K., Martin E.M., Story R., Lindsay D., Ricke S.C., Crandall P.G., 2013. Comparison of cleaning fabrics for bacterial removal from food-contact surfaces. Food Control 30, 292 - 297
 12. Koziróg A., 2012. Dezynfekcja w zakładach produkujących żywność [Disinfection in food production plants]. Przemysł Spożywczy 4, 8 - 10
 13. Krosowiak K., Śmigielski K., Dziugan P., 2007. Zastosowanie ozonu w przemyśle spożywczym [Application of ozone in food industry], Przemysł Spożywczym 11, 26 - 28
 14. Lewicki P., 2005. Mycie maszyn i sprzętu w przemyśle spożywczym [Washing of machines and equipment in food industry]. Przemysł Spożywczy 02, 24 - 27, 34
 15. Lewicki P., 2006. Skuteczność procesów mycia w przemyśle spożywczym [Effectiveness of washing processes in food industry]. Przemysł Spożywczy 2, 26 - 31
 16. Lelievre C., Legentilhomme P., Gaucher C., Legrand J., Faille C., Bénézech T., 2002. Cleaning in place: effect of local wall shear stress variation on bacterial removal from stainless steel equipment, Chemical Engineering Science 57(8), 1287 - 1297
 17. Li H., Zhu X., Ni J., 2011. Comparison of electrochemical method with ozonation, chlorination and monochloramination in drinking water disinfection. Electrochimica Acta 56, 9789- 9796
 18. Myszka K., Czaczyk K., 2011. Effect of starvation stress on morphological changes and production of adhesive exopolysaccharide (EPS) by Proteus vulgaris. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 10(3), 303 - 312
 19. Omyliński J., 2013. Dezynfekcja solanki lampami ultrafioletowymi [Brine disinfection using UV lamps]. Gospodarka Mięsna 02, 18 - 19
 20. Olesiak P., Stępniak L., 2012. Skuteczność wybranych związków dezynfekcyjnych wobec przetrwalników Bacillus [Effectiveness of selected disinfectants against Bacillus spores]. Inżynieria i Ochrona Środowiska 15, 1, 41 - 50
 21. Özbay H., Demirer G.N., 2007. Cleaner production opportunity assessment for a milk processing facility. Journal of Environmental Management 84, 484 - 493
 22. Palka R., 2009. Kryteria skuteczności mycia i dezynfekcji [Criteria for effectiveness of washing and disinfection]. Gospodarka Mięsna 4, 10 - 12
 23. Pascual A., Llorca I., Canut A., 2007. Use of ozone in food industries for reducing the environmental impact of cleaning and disinfection activities. Trends in Food Science & Technology 18, S29 - S35
 24. Piepiórka J., Diakun J., 2007. Mycie w systemie CIP [Washing in the CIP system]. Przemysł Spożywczy 10, 40 - 44, 50
 25. Piepiórka J., 2008. Analiza zanieczyszczeń oraz dobór środków myjąco-disinfectingych [Analysis of contaminants and selection of washing and disinfecting agents]. Przemysł Spożywczy 2, 20 - 26
 26. Piepiórka J., 2009. Ocena skuteczności procesów mycia w przemyśle spożywczym [Assessment of efficiency of washing processes in food industry]. Przemysł Spożywczy 2, 26 - 29
 27. Piepiórka J., Diakun J., Kubiak M.S., Sencio M., 2009. Techniki mycia stosowane w przemyśle mięsnym [Washing techniques applied in meat industry]. Gospodarka Mięsna 4, 6 - 8
 28. Piepiórka J., Wlazło M., 2010. Dezynfekcja w przemyśle mięsnym [Disinfection in meat industry]. Gospodarka Mięsna 11, 6 - 10
 29. Piepiórka-Stepuk J., 2011. Metody mycia stosowane w przemyśle mleczarskim [Washing methods applied in dairy industry]. Przemysł Spożywczy 4
 30. Piepiórka-Stepuk J., Diakun J., 2012. Pomiar parametrów cieczy myjącej w trakcie procesu mycia płytowych wymienników ciepła [Measurements of washing liquid parameters during washing of plate heat exchangers]. Inżynieria Rolnicza 3(138), 193 - 202
 31. Publikacja anonimowa, 2006. Dwutlenek chloru jako najskuteczniejszy dezynfektant [Chlorine dioxide as the most effective disinfectant]. Przemysł Spożywczy 2, 32 -33
 32. Ordinance of the Minister of Health of 19 December 2002 on hygienic and sanitary requirements in processing plants and requirements concerning hygiene in production and turnover of items and products to be used with these items (Dz.U.2003.21.179. - the Journal of Law Dziennik Ustaw of 10 February 2003)
 33. Ordinance of the Minister of Agriculture and Rural Development of 18 March 2004 on specific veterinary conditions required when running activity connected with direct sale (Dz.U.04.50.489 - the Journal of Law Dziennik Ustaw of 29 March 2004)
 34. Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products
 35. Shi X., Zhu X., 2009. Biofilm formation and food safety in food industries. Trends in Food Science & Technology 9, 20, 407 - 413
 36. Sienkiewicz W., 2013. Substancje dezynfekcyjne - co wybrać? [Disinfecting substances - what to choose?] Gospodarka Mięsna 2, 14 - 16
 37. Sim?es M., Sim?es L.C., Vieira M.J., 2010. A review of current and emergent biofilm control strategies. LWT - Food Science and Technology 43, 573 - 583
 38. Srey S., Jahid I.K., Ha S-D., 2013. Biofilm formation in food industries: A food safety concern. Food Control 31, 572 - 585
 39. Szczawiński J., Szczawińska M., 2002. Mycie i odkażanie sprzętu w zakładach przemysłu spożywczego w świetle obowiązujących przepisów [Washing and disinfection of equipment in food industry plants in view of binding regulations]. Hygienea 4, 7 - 9
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu