BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciechomski Wiesław (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
E-Shops as a Condition for the Evolution of the Trade
E-sklepy jako przesłanka ewolucji sektora handlu
Źródło
LogForum, 2014, vol. 10, nr 1, s. 109-115, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Biznes elektroniczny, Dystrybucja, Sklepy internetowe
e-commerce, e-business, Distribution, Internet shopping
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: W artykule podjęto zagadnienie dynamicznego rozwoju nowej formy sprzedaży, jaką jest handel internetowy. Do potencjalnych źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych należą: technologia sprzedaży, metody obsługi klientów oraz logistyka towarów stanowiących przedmiot obrotu. Metody: Dla przedstawienia rozwoju sprzedaży internetowej w Polsce w ostatnich latach wykorzystano wybrane wyniki obszernych badań ankietowych zrealizowanych w 2012 roku na próbie 607 e-sklepów. Wyniki i wnioski: E-handel nie rozwija się obecnie w Polsce we wcześniejszym tempie. Wolniejsza dynamika przyrostu liczby nowo otwieranych e-sklepów jest pochodną kryzysu gospodarczego, słabszej chłonności rynku i zaostrzającej się rywalizacji pomiędzy e-detalistami. Procesy dokonujące się w handlu detalicznym i hurtowym mają charakter ewolucyjny i są rezultatem działań przystosowawczych przedsiębiorstw handlowych do turbulentnego otoczenia rynkowego. (abstrakt oryginalny)

Background: The paper discusses the dynamic development of a new form of sales, which is ecommerce. There are following sources of competitive advantages of a company: sales technology, methods of services and the logistics of goods. Methods: The results of questionnaire researches conducted in 2012 based on the sample of 607 e-shops were used to present the development of the e-commerce in Poland in last years. Results and conclusions: The e-commerce does not develop in Poland at present in a previous rate. The slower rate of the growth of the number of newly opened e-shops is the result of the economic crisis, weaker absorption capacity of the market and growing competition among e-retailers. The processes, which occur in the trade sector, are of evolutionary nature and are the results of adaptation activities to the turbulent market environment. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brdulak H., 2012. Logistyka przyszłości [Logistics of the Future], PWE, Warszawa, 84.
 2. Ciechomski W., 2010. Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw handlowych [Concentration of the trade In Poland and its implications for strategies of competition of trade companies], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 149.
 3. Ciesielski M., 2011, Zarządzanie łańcuchami dostaw [Managmeent of supply chains], PWE, Warszawa, 130-135.
 4. Cimochowski G., Hutten-Czapski F., Rał M., Sass W., 2011. Polska internetowa: Jak Internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki [Poland In Internet. How the Internet change Polish business], The Boston Consulting Group, Warszawa, 37.
 5. Długosz J., 2009. Nowoczesne technologie w logistyce [New Technologies In logistics], PWE, Warszawa, 88.
 6. Feldy M., 2012. Sklepy internetowe [Internet shops], Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa, 30.
 7. Pisz I., Sęk T., Zielecki W., 2013. Logistyka w przedsiębiorstwie [Logistics in enterprice], PWE, Warszawa, 358.
 8. Report eHandel Poland 2012, [www.sklepy24.pl, dostęp 28.03.2013].
 9. Skowron-Grabowska B., 2010. Centra logistyczne w łańcuchach dostaw [Logistics centres in suplly chains], PWE, Warszawa, 45.
 10. Szymański G., 2010. Badanie polskich sklepów internetowych [Analysis of Polish e-shops], [in:] Internet Standard, commerce 2010. Raport IV edycja, International Data Group Poland, Warszawa, 23.
 11. Wieczerzycki W., 2012. E-logistyka [Elogistics], PWE, Warszawa, 15-16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu