BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozicka Beata (Uniwersytet Opolski), Pierzchała Ewa (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Niedopuszczalność odwołania w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Inadmissibility of an Appeal in the General Administrative Proceedings
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2012, nr 3(28), s. 15-28, przypisy
Słowa kluczowe
Kolegium odwoławcze, Postępowanie sądowe, Regulacje prawne
College of appeal, Legal proceedings, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pojęcie niedopuszczalności wiąże się najczęściej z pojęciem ograniczenia dopuszczenia lub całkowitego uniemożliwienia. Według definicji słownika języka polskiego niedopuszczalność utożsamiana jest z czymś niedozwolonym, takim, którego nie należy czynić1. Istota niedopuszczalności wiąże się zatem z brakiem możliwości jakiegokolwiek działania. Problem ten dotyczy wielu aspektów niedopuszczalności. Może dotyczyć drogi sądowej, egzekucji sądowej lub administracyjnej, środków prawnych w postępowaniu administracyjnym. Rozważany jest zarówno na gruncie nauki prawa cywilnego2, jak i prawa administracyjnego. (fragment tekstu)

The article refers to problems of inadmissibility of an appeal on the ground of the Code of Administrative Procedure. Taking into account the passed amendments of law the Authors are considering whether in case of occurrence of a lack of a person's capacity lodging an appeal, one should issue a non-actionable decision on inadmissibility, or an actionable decision refusing an initiating of the appeal proceedings. The second doubt concerns a situation whether after issuance of a decision on inadmissibility an appeal organ should issue additionally a decision on discontinuance of the appeal proceedings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Skurupka, H. Auderska, Z. Łempicka, Słownik języka polskiego, Warszawa 1969.
 2. A. Jakubecki (red), Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, LEX/el 2011, komentarz do art. 2.
 3. L. Klat-Wertelecka, Niedopuszczalność egzekucjiadministracyjnej, Wrocław 2009.
 4. H. Dolecki, T. Wiśniewski, Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz. Tom 1. Artykuły 1-366, Lex/el 2011, komentarz do art. 2.
 5. B. Adamiak, J. Borkowski, Postepowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, Warszawa 2009.
 6. B. Moraczewski, [w:]red. L. Klat-Wertelecka, A. Mudrecki, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, Gdańsk 2012.
 7. R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2005.
 8. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2000.
 9. R. Kędziora, Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego, Warszawa 2011.
 10. G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan Kodeks postepowania administracyjnego. Komentarz. Tom II, Lex 2010.
 11. A.Kabat, Komentarz do art. 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Lex 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu