BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Winnicki Kazimierz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Jurek Andrzej (Akademia Rolnicza w Szczecinie), Landowski Marek (Akademia Morska w Szczecinie)
Tytuł
Zastosowanie metody analizy hierarchicznej problemu
Implementation of AHP Method
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2006, vol. 2, s. 154-162, ryc., tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki
Słowa kluczowe
Analityczny proces hierarchiczny, Analiza wielokryterialna
Analytic Hierarchy Process (AHP), Multicriteria analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Metoda analizy hierarchicznej problemu (the Analytic Hierarchy Process, AHP) jest metodą wielokryterialnych analiz decyzyjnych, która ma zastosowanie do rozwiązywania problemów decyzyjnych, zawierających więcej niż jedno kryterium decyzyjne. Łączy ona w sobie pewne koncepcje z dziedziny matematyki i psychologii; umożliwia uporządkowanie problemu decyzyjnego poprzez jego przedstawienie w formie struktury hierarchicznej oraz przyporządkowanie poszczególnych kryteriów określonych wag. (fragment tekstu)

This article describes AHP (Analytic Hierarchy Process), the method for multi-criterion decision analysis. The text discusses the stages of AHP. Also it presents wide area of a implementation of AHP method for a solutions to a decision-making problems with more than one criterion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamus W., Określenie priorytetów w zarządzaniu jednostkami administracji publicznej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", 941, t. I, AE, Wrocław 2002, s. 45-52.
 2. Adamus W., Szara K., Zastosowanie Analitycznego Procesu Hierarchicznego AHP do racjonalizacji zarządzania i organizacji gospodarstw (przedsiębiorstw), "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 4-5/2000, s. 20-41.
 3. Al-Harbi K.M., Application of the AHP in project management, "International Journal of Project Management", 2001, No. 19, s. 19-27.
 4. Chuang P.T., Combining the Analytic Hierarchy Process and Quality Function Development for a Location Decision from a Requirement Perspective, "The International Journal of Advanced Manufacturing Technology", 2001, No 18, s. 842-849.
 5. Deng J., King B., Bauer T., Evaluation natural attractions for tourism, "Annals of Tourism Research", 2002, Vol. 29, No. 2, s. 422-438.
 6. Dodd F.J., Donegan H.A., Mc Master T.B.M., Theory and methodology - inverse inconsistency in analytic hierarchies, "European Journal of Operational Research", 1995, No 80, s. 86-93.
 7. Domański C., Wprowadzenie do analitycznego procesu hierarchicznego, "Taksonomia", nr 4, Jelenia Góra-Katowice-Kraków-Wrocław 1997, s. 217-226.
 8. Gogus O., Boucher T.O., Strong transitivity, rationality and weak monotonicity in fuzzy pairwise comparisons, "Fuzzy Sets and Systems", 1998, No 94, s. 133-144.
 9. Hayashi K., Multicriteria Aid for Agricultural Decisions Using Preference Relations: Methodology and Application, "Agricultural Systems", 1998, Vol. 58, No. 4, s. 483-503.
 10. Hayashi K., Multicriteria analysis for agricultural resource management: A critical survey and future perspectives, "European Journal of Operational Research", 2000, No 122, s. 486-500.
 11. Jurek A., Wykorzystanie wybranych nieklasycznych metod analizy przedsiębiorstw do oceny sytuacji ekonomicznej oddziałów banku, "Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis 230, Oeconomica 41", Wydawnictwo AR, Szczecin 2002, s. 241-250.
 12. Rogowski G., Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
 13. Rogowski G., Zastosowanie metody hierarchicznej analizy problemu do planowania lokalizacji placówek bankowych, "Bank i Kredyt", 1-2/1997, s. 84-91.
 14. Saaty T.L., A scaling method for priorities in hierarchical structures, "Journal of Mathematical Psychology", 1977, No 15, s. 234-281.
 15. Saaty T.L., The Analytic Hierarchy Process: Planning. Priority Setting. Resource Allocation, McGraw-Hill, New York International Book Company, New York 1980.
 16. Saaty T.L., Axiomatic foundation of the Analytic Hierarchy Process, "Management Science", 1986, Vol. 32, No 7, s. 841-855.
 17. Saaty T.L., Alexander J.M., Group Decision Making and The AHP [w:] Golden B.L., Wasil E.A., Harker P.T., The Analytic Hierarchy Process, "Aplications and Studies", Spirnger-Verlag, Wiesbaden 1989.
 18. Schniederjans M.J., Garvin T., Using the Analytic Hierarchy Process and multi-objective programming for selections of cost drivers in activity-based costing, "European Journal of Operational Research", 1997, No 100, s. 72-80.
 19. Wysocki F., Łuczak A., Wykorzystanie metod taksonometrycznych i Analitycznego Procesu Hierarchicznego do wyboru scenariuszy rozwoju obszarów wiejskich, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 4-5 (291-292)/2002, s. 3-23.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu